Türkiye 2025 Bilişim Manifestosu

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Türkiye 2025 Bilişim Manifestosu


1-) Bilişim kelimesini yeniden tanımlamak

Evrensel karşılığı bilgi olarak çevrilen bilişim kelimesini yeniden tanımlanacaktır. Teknoloji, internet, bilgisayar, yapay zeka gibi bir çok kavramı bünyesine alan bir kategori olacaktır.

 

2-) Ülkeler ve şirketler arası bilişim anlaşmaları yapmak

Bilişim ve teknolojinin kabul görmüş bütün yaşamımıza etkisinden dolayı ülkeler ve şirketler ile Türkiye Hükümeti’nin karşılıklı istekler doğrultusunda ortak masaya oturup kurallar ve anlaşmalar yapılacak ve kapatılan şirketlerin Türkiye’ye geri kazandırılacaktır.

 

3-) Eğitim standartlarını arttırmak ve yeni bilişim tabanlı eğitim sistemi ile dünyaya örnek olmak

Eksik olan eğitim sistemimizi örnek alarak değil örnek olacak şekilde yeni bir model oluşturulacaktır. Bu eğitim sistemi içerisinde üniversite eğitimlerine “yapay zeka, makine öğrenimi, otonom robotlar, büyük veri, ileri analitik, bulut bilişim, arttırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, eklemeli imalat, akıllı sensör teknolojileri ve siber güvenlik” konuları kazandırılarak önceliklendirilecektir ve sadece bu konuların ileri düzey eğitimleri için Bilişim Okulları kurulacaktır. Eğitimlerin yansıması olarak nüfusun %40 oranında kodlama bilgisi ve yazılımsal düşünce becerisini oluşacaktır. Bilişim kategorisinde var olan eğitim ve sertifikasyon programlarının kalitesi artırılacak ve yenileri eklenecektir. Tasarımsal düşüncenin kavranması için tasarım bölümlerinde yetenek sınavı olarak kara kalem yerine dijital araçlar kullanılacaktır.

 

4-) Şirketleşme aşamalarını dijitalleştirmek

Şirket açılışı için gerekli bürokratik prosedürleri azaltarak dijital ortamda kurulum sağlanacaktır. Bu sistem yurt dışından şirket açmak isteyenler içinde geçerli olacaktır. Şirket açılımı sonrası gerekli bütün işlemlerde dijital ortama taşınarak bulut bilişim ve siber güvenlik dallarından yararlanılarak inşa edilecektir.

 

5-) Dijital iş gücü için politikalar belirlemek

Markalar ve hizmetler için özel standartlar belirlenerek bir düzen sağlanacaktır. Son dönemde yaygınlaşan bağımsız çalışanların haklarının korunması için yasa düzenlemeleri yapılacaktır. Türkiye bilişim markalarının artmasına ihtiyaç olduğundan dolayı girişimciler için fon alma kolaylığı, ofis ve alt yapı desteği gibi bir çok kolaylık sağlanacak ve ücretsiz olacaktır.

 

6-) Bilişim Rekabet Kurumu kurmak

Bilişim Rekabet Kurumu kurularak bilişim sektöründe özel şirketler denetlenecek, rekabetin adil bir şekilde yapılması sağlanacak ve yönümüzü ihracata çevirecek düzenlemeler yapılacaktır.


7-) Özel sektör hedefleri belirlemek


Türkiye’nin Global Fortune 500 içerisinde teknoloji üreten 10 büyük markası için gerekli büyümeler için destekler verilecektir. Ayrıca Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında en az 200 adet bilişim şirketi yer alacaktır. Özel sektördeki şirketlerin bilişim kategorilerinde çalışmalar yapması zorunlu kılınacaktır.

 

8-) Sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmaların arttırmak


Bilişim konularında akademi, özel sektör, karar alıcılar ve sivil toplumdaki ilgili örgütlerle işbirliği yaparak eğitim ve farkındalık artırma çalışmalarını içerecek Strateji Belgesi oluşturulacaktır. Bu madde formal/örgün eğitimde bilişim alanında öğrencilerin yeteneklerini geliştirmesini sağlayacaktır.

 

9-) Özel bakanlıklar kurmak


Yapay zeka, makine öğrenimi, otonom robotlar, büyük veri gibi bilişim konuları için özel bakanlıklar kurulacak ve bu bakanlıkların aktif görevleri sağlanacaktır. Yapay zeka gibi bakanlıklar için kendi içlerinde yararlanmalar yapılacaktır. Örnek olarak yapay zeka bakanı bir yapay zeka olacaktır ve denetlenmesi düzenli olarak yapılacaktır.

 

10-) Bölge internet merkezi olmak

Bölgenin en büyük ve gelişmiş internet merkezleri ve bilişim merkezleri kurulacaktır. Bölgede bilişim sektöründe lider konuma gelecek olan Türkiye çalışmaları ile komşu ülkelerinide kalkındıracaktır. İnternet hızı ülkenin her yerinde en az 100 Mbps olarak bütün bölgelerden erişim sağlanacaktır.

 

11-) Türkçe kelimeleri bilişime kazandırmak

Bilişim sektöründen kazanılmış yabancı dil kelimeleri Türkçeleştirilecek ve kelimelerin kullanımı için teşvikler yapılacaktır. Ayrıca Türkçe kelimeleri de evrensel bilişim sektörüne kazandırmak için çalışmalar yapılacaktır.

 

Türkiye Bilişimi Kalkındırma Topluluğu Nedir?

Türkiye Bilişimi Kalkındırma Topluluğu’nun (TBKT) 23 Temmuz 2018 tarihinden itibaren etkin olarak birilerinin bir şey yapmasını beklemek yerine biz bir şeyler yapalım diyen kurucuları tarafından faaliyete başlamıştır. Bilişim sektörü ile uğraşan insanların birbirine yardımcı olup gelişimini sağlayacağı kâr amacı gütmeyen ve tamamen gönüllü yönetim kadrosu ile oluşturulmuş bir topluluktur. TBKT'nin hedefi, yayınlayacağı ve sürekli güncel tutacağı Türkiye 2025 Bilişim Manifestosu içerisinde bulunan maddeleri gerçekleştirmek ve Türkiye’de bilişim sektörünü ileriye taşımaktır. Manifesto içerisinde bulunan maddelerden en önemlisi diğer ülkeler ile bilişim beraberlikleri kurulup çeşitli anlaşmalara yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda üyeleri ile gerçekleştireceği faaliyetlerin yanı sıra “Gelecek Meclisi” adındaki projesiyle 81 ilimizde TBMM ile eş sayıda toplam 600 Bilişim Vekili belirleyip bunlar aracılığıyla bilişim sektöründe çalışmalar yapacaktır.


Türkiye Bilişimi Kalkındırma Topluluğu Resmi Sosyal Medya Hesapları:

Facebook Sayfa= https://www.facebook.com/tbktresmi/
Facebook Grup= https://www.facebook.com/groups/tbktgrup/
Twitter= https://twitter.com/tbktresmi
Instagram= https://www.instagram.com/tbktresmi/
Linkedin= https://www.linkedin.com/company/tbkt/