Mübariz Mensimova Azadlıq!!

Mübariz Mensimova Azadlıq!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Türkiyə Cümhuriyyəti tarafına Orkhan Mukhtar bu kampanyayı başlattı

Azerbaycanın evladı Mübariz Mensimova karşı başlatılan iftira və karalama operasyonu Azərbaycan halki tarafindan kınanıyor , bu vəziyyətin dərhal durdurulması taleb ediliyor .Türk halki bilmelidir ki , bizim evladimiza karşı yapilan hakareti Halkimiza karşı yapılmış sayacagiz və bunun neticelerine iki halk da katlanir ! Dərhal bu gozlati durdurulmali və Azərbaycanın evladi serbest birakilmalidir ,aksi Halde tüm Azərba canlılar itiraz için ayaklanacakdir!Biz iki Halkin dostluğuna karşı yönəlmiş tehlikelerin farkındayız ,əgər bu karalama operasyonu durdulmaz və Mübariz Mənsimov İstanbul əmniyyət mudurluyu tarafindan serbest birakilmazsa biz bu konuda Avropa mahkemesine kadar direniş gostereceyiz və Halkın səsini ,gücünü əzməyə çalişanlara karşı ayaklanacagiz .Hər iki Halkin mənsubları bilmeliler ki ,Mübariz Mənsimov masumdur və onu tepe taklak etmək istəyənlərə karşı arkasında Azərba can Halkı vardır !

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.