Kampanya Kapatıldı

Türk Tabibler Birliği'nin İsmi Değişmesin

Bu kampanya 39 destekçiye ulaştı


Kırımlı Aziz Beyin takipçisi olmakla iftihar ederiz!

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de 1867 yılında kurulan "Mümtaz Sınıf"la başlayan Türk Tabibler Birliği hareketi dört-beş çakal yüzünden Türk Devleti'nin başının teklifi ile "Türklük"ten sıyrılamaz.

Dün nasıl bugünkü neseb-i gayri sahihlerin dedeleri bilinçli olarak kurdukları cemiyetlerde "Osmaniye" ismini almak istemeyince isyan edip "Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye"yi ardındanda Türkçe tıp için "Cemiyet-i Tıbbiye-i İlmiyeyi Osmaniye" kuranlar ve eski yapıyı ele geçiren yiğitler mevcutsa bugünde mevcutlardır.

Oradaki "Türk" ismi amaçsızca sadece Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan hekimleri temsil etsin diye konulmamıştır. O ismin bedeli cephelerde ödenmiştir. O ismin bedeli işgal İstanbul'un da İngilizlere posta koyarak ödenmiştir.

Unutulmasın ki;

Çanakkale ruhunun, Misak-ı Milli'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın ruhunda olan milliyetçiliği ülke topraklarının en ücra köşelerine kadar taşıyan ana damarlardan birisi de Türk hekimleridir. Bugün Afrin'deki bozkurt yapan ellere hayranlık duyuyorsak bu ruh için mücadele etmiş Türk hekimlerine de saygı duyup, ahde vefa gösterip Türk ifadesine dokunamamamız gerekir.

Unutulmasın ki;

Bugün isimlerinden Türklüğün koparılması istenen hekimler Sivas kongresinde manga ve himaye tartışılırken Mustafa Kemal'in karşısına dikilip "Paşam, temsilcisi olduğum Tıbbiyeliler beni buraya İstiklal davamızı başarmak için gönderdiler. 'Mandayı' kabul edemem… Bunu kabul edecek olanları şiddetle reddederiz. Örneğin 'manda' düşüncesini siz bile kabul
etseniz, sizi de reddederiz. Mustafa Kemal’i vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı olarak ilan eder; şiddetle karşı koyarız!” diyecek kadar Türkçe yüreklidirler...Bugün Berat imzanı bekliyor!

Berat Asa bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Türk Tabibler Birliği'nin İsmi Değişmesin». Berat ve imza atan diğer 38 kişiye katıl.