Kampanya Kapatıldı

Kıbrıs Senin Vatanın! Vatanına Sahip Çık!

Bu kampanya 7.789 destekçiye ulaştı


YAŞASIN BAĞIMSIZ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

Sunulan bu deklarasyon;

kararlılıkla direnmeyi ve mücadele etmeyi kabul eden vatanseverler tarafından kaleme alınmıştır.

Bu bildiride imzası bulunanlar Türk Milleti adına, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temsilcilerinin katılacağı 9-12 Ocak 2017 tarihlerinde Cenevre’de yapılacak müzakerelerde Türk Milleti’nin Milli Kıbrıs Davası’nda asla vazgeçilemez olarak kabul ettiği aşağıdaki esasları ve kırmızıçizgilerini ortaya koyar:

Madde - 1

Türkiye, resmen tanıdığı Bağımsız ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanınmasını ve uluslararası toplumun bir üyesi olmasını sağlayacak politikaları uygulamaya koymalı ve bunun gereklerini yerine getirmelidir.

Madde - 2

Rumlarla federasyon tezine dayalı ve Türk halkını azınlık statüsüne düşürecek bir anlaşma kabul edilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının Rum halkıyla eşit egemenlik hakkına ve kendi geleceğini belirleme hakkına sahip bağımsız ve özgür bir halk olduğunu kabul etmeyen hiçbir anlaşma kabul edilemez ve müzakerelerde bir ilerleme sağlanamaz.

Madde – 3

Toprak tavizini öngören, mülkiyette kullanım hakkını, iki kesimlilik ve iki devletlilik gerçeğini dikkate almayan, uluslararası antlaşmaların Türk halkına sağladığı anayasal hakları ve hürriyetleri yok edecek, Türk halkını yeniden göç etmeye zorlayacak ve 1974 Barış Harekâtı öncesi katliamlar dönemine götürecek, Barış Harekâtı ile sağlanan barışı ve istikrarı bozacak sözde “çözüm federasyonu” anlaşması kabul edilemez. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri için 1974 öncesine dönüş kesinlikle düşünülemez. Toprak, mülkiyet, anayasal haklar yeniden göç ve benzeri konular, özellikle garantiler ve güvenlik konularının hiçbir şekilde ayrı ayrı paketler halinde ele alınması kabul edilemez. Bu konuların ayrı paketler halinde ele alınması Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için korkunç bir tuzak olacaktır.

Madde - 4

1959 Zürih ve Londra, 1960 Lefkoşa Antlaşmalarıyla kazanılmış haklarımız ve statülerimiz asla değiştirilemeyecek şekilde sürekli olarak saklı kalacaktır. Hiçbir platformda bu hakların münakaşasını kabul etmeyiz. Türkiye’nin garantörlüğünü, Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki haklarını hiçbir şekilde müzakere ettirmeyiz.

Madde - 5

1974 yılında Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri ve Rumları Samson darbecilerinin zulmünden ve katliamından kurtaran Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri sürekli Kıbrıs’ta kalacak, bir geri adım atılmayacaktır. Kıbrıs Türk halkı, güvenliği ve geleceği EOKA terörist çeteci zalimlerinin karşısında kılları bile kıpırdamayan İngilizlere ve mazisi malum katliamcı Rum yönetimine bırakılamaz.

Madde - 6

Aşikâr olan bir gerçek vardır. O da Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının menfaatleri ancak, tarihten ve coğrafyadan gelen bir Türk toprağı olan Kıbrıs’ın savunulması, sadece Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkını sağlayan Garanti ve İttifak Antlaşmalarının aynen devamı ile sağlanabileceğidir. Türk milleti, güvenlik, barış, huzur ve istikrar içinde yaşamak istiyorsa, mutlaka bu menhus Elen ablukasını yırtıp atmalıdır.

Kıbrıs, Girit, Rodos, 12 Ada ile Ege Denizi’ndeki diğer Türk adaları ve Batı Trakya, Halep, Erbil, Kerkük... Anavatanına mut-mut-laka kavuşacaktır!

-----

Not: Çok kısa sürede yüzbinlerce duyarlı vatandaşın, sancaktarın, millî vicdanın sesi olmuş ve Kıbrıs davamızın çığlığı olmuş bu bildiri kısa surede milyonlara tırmanmış durumda. Birkaç gün içinde on milyonlarca vatandaşın ve Türk milletinin kararı olacaktır. Millî iradenin bayrağının altına katıl.Bugün Ahmet imzanı bekliyor!

Ahmet Edibali bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Türk Milleti: Kıbrıs Senin Vatanın! Vatanına Sahip Çık!». Ahmet ve imza atan diğer 7.788 kişiye katıl.