.@TurkKizilayi Kan Bağışçısı Sorgulama Formunda yer alan homofobik yasağı kaldır

Kampanya Kapatıldı

.@TurkKizilayi Kan Bağışçısı Sorgulama Formunda yer alan homofobik yasağı kaldır

Bu kampanya 906 destekçiye ulaştı

Türk Kızılayı tarafına Bilkent Renkli Düşün! bu kampanyayı başlattı

Türk Kızılayı Genel Başkanlığına

Ankara

İşbu açık dilekçe ile, “Kan Bağışçısı Sorgulama Formu”nun giriş kısmındaki açıklamalar arasında yer alan “kondom kullanarak veya kullanmadan ve bir defalığına dahi olsa oral veya anal yolla erkek erkeğe cinsel ilişkide” bulunanları kan vermekten ömür boyu alıkoyan maddede ifade edilen politikanın değiştirilmesi talep edilmektedir.

Bahsedilen uygulama, kan vericilerinin vermiş bulunduğu kanların HIV, Hepatit B, Hepatit C gibi çok bilinen virüslerle enfekte edilmiş olup olmadıkları zaten her durumda test edildiğinden ve aynı cinsel hareketlerin heteroseksüel ilişkilerde yapılması durumunda da, benzeri riskler taşıyacağı inkar edildiğinden; açıkça tıbbi bir kaygıya dayanmamaktadır.

Ayrıca bu politika, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesi ve Anayasa’mızın 10. maddesinde ifadesini bulan, bütün insanların haklar ve saygınlık bakımından eşit olduğu ve ayrımcılığın yasak olduğuna ilişkin evrensel norma aykırılık teşkil etmektedir.

Bu politika; kurumunuzun yardıma ihtiyaç duyan herkese, durum veya koşul ayrımı gözetmeksizin yardıma koşmak olarak belirlenen insani hedefiyle, kurumunuzun insan saygınlığının korunması ve ayrım gözetmemek ilkeleriyle ve evrensel ayrımcılık yasağıyla çelişkilidir.

Bütün bu nedenlerle, kurumunuzdan bu politikanın değiştirilmesi için gereğinin yapılması, biz evrensel insan hakları ilkelerini kabul etmiş bireyler ve örgütler  tarafından rica edilmektedir.

Kampanya organizatörü

Bilkent Renkli Düşün! 

Destekleyenler

KaosGL

Pembe Hayat

Marmara Üniversitesi MadiMar Öğrenci Topluluğu

Hacettepe Üniversitesi Kuir Araştırmaları Öğrenci Topluluğu

ODTÜ LGBTİ Dayanışması

Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Kulübü

Queer Adana

Çukurova Üniversitesi Gökkuşağı Kulübü

Bilkent Genç Aydınlanma Kulübü

Halkların Demokratik Kongresi Bilkent

Bilkent Kolektif

Galatasaray Üniversitesi KuirLion

Lamdaİstanbul LGBTİ

Galatasaray Üniversitesi Kadın Çalışmaları Kulübü

İzmir LGBTİ İnsiyatifi

Keskesor LGBTİ Diyarbakır Oluşumu

Uludağ Üniversitesi Özgür Renkler Öğrenci Kulübü

İTÜ Cins Arı Heteroseksizm Karşıtı Öğrenci Topluluğu

SPoD LGBTİ

LeGeBİT Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimliği Araştırmaları ve Dayanışma Topluluğu (Ege Üniversitesi)

Morel LGBTİ Eskişehir

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 906 destekçiye ulaştı