TEVİTÖL Değerini Yitirmesin!

TEVİTÖL Değerini Yitirmesin!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
TEV Yönetim Kurulu ve tarafına İnanç Lisesi Mezunlar Derneği bu kampanyayı başlattı

Okulumuz TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi'nde yapılan değişiklikleri endişeyle izliyor ve ülkemizin en değerli eğitim kurumlarından birinin değerini yitirmesini kabul etmiyoruz. Eğitim dili Türkçe yapılan, hazırlık eğitimi kaldırılan, eğitim danışmanlığını uzmanlığı olmayan birinin yaptığı TEVİTÖL'ün değerini koruması ve yeni nesillere de aynı çizgide eğitim verebilmesi için desteğinize ihtiyacımız var.

TEV Genel Müdürü'nün bugüne kadar yürütülen şeffaflıktan uzak, TEV değerlerine yakışmayan süreci durdurarak tüm paydaşların katılımıyla daha iyi bir TEVİTÖL için bir arada çalışmalar başlatmasını talep ediyoruz.

#TEVİTÖLbiziz

Sürecin başında veliler tarafından başlatılan 5384 imzalı change.org kampanyası

Yapılan değişikliklerle ilgili kamuoyu duyurumuz:

ENDİŞELİYİZ

İhtiyaç sahibi üstün ve özel yetenekli çocuklar için kurulan Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi, duayen iş insanı Merhum Sezai Türkeş tarafından eşinin adını yaşatmak üzere “İnanç Lisesi” adıyla 1993 yılında kurulmuştur. 2001 yılında TEV tarafından devralınan okulumuz, Türkiye’nin tek üstün yetenekliler lisesi olarak bugüne kadarki başarılarıyla ülkemizin en değerli eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir. Okulumuzun kuruluşunun 25. yılında, kuruluş değerlerine uygun şekilde kaliteli bir eğitim verebilmesine ve camiamızın bir arada olmasına katkı sağlayabilmek amacıyla İnanç Lisesi Mezunlar Derneği’ni kurduk. Toplam 740 mezunu olan okulumuzun mezunlar derneği olarak 10 ay içerisinde 300 üyeye ulaştık. Bugün itibarıyla derneğimizin 10. ayını geride bırakırken, kampüste yaşayan tüm paydaşlarımız ve parçası olmaktan gurur duyduğumuz okulumuz için bağış kampanyaları, mezun sohbetleri, meslek tanıtımları, öğretmenlerle toplantılar, uzman konuklarla seminerler düzenledik ve diğer birçok okul organizasyonuna gücümüz yettiği ölçüde destek ve katılım sağladık. Bunun yanı sıra mezunlarımızın iletişimini ve dayanışmasını kuvvetlendirmeyi amaçlayan kahvaltılar, konserler ve kaybettiklerimizin ardından düzenlediğimiz anma buluşmaları ile yıl grubu farkı gözetmeksizin TEVİTÖL ailesini sıklıkla bir araya getirdik.

Okulumuzun tüm mezunları ve öğrencileri olarak paylaştığımız ortak görüşümüz, hangi dönemde öğrenci olmuş olursak olalım, eğitimde fırsat eşitliği için ülkemizin en önemli kurumlardan birinde bulunduğumuz yıllar içerisinde çok nitelikli ve yüksek kalitede bir eğitim alma şansına sahip olmuş olmamızdır. Bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında önde gelen kurumlarda çalışan, en iyi üniversitelerde eğitimine devam eden mezunlar olarak bu başarımızdaki en büyük payın TEVİTÖL’de aldığımız eğitimin ve edindiğimiz kültürün olduğunu düşünmekteyiz. TEVİTÖL, bugüne dek üst düzey yabancı dil eğitimi, interaktif ders yapısı, sosyal etkinlikleriyle donanımlı bireyler yetiştirmiş bir kurumdur. Bunun yanında okulumuzu farklı kılan esas özellik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen her bir öğrencinin, eğitim hayatı boyunca sorgulayan, işini en iyi şekilde yapmak için çalışan, inisiyatif almaktan çekinmeyen, dünyayı takip edebilen, farklılıklara saygılı ve ülkesine bağlı bir birey olarak yetişmesi için gösterilen titizliktir. İnanç Lisesi Mezunlar Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana öncelikle bu değerli eğitim vizyonunun korunmasına ve doğru yönde geliştirilerek pekiştirilmesine katkı sunmayı hedefledik.

10 aydan bu yana kuruluşumuzdaki misyon ve vizyonumuz ile kendimize hedef gösterdiğimiz çalışmalarımızın bir kısmını paydaşlarımızın da değerli desteğiyle başarıyla tamamladık, bir kısmı üzerinde ise ilk günkü heyecan ve hevesimizle çalışmaya devam etmekteyiz. Mezunlar olarak TEVİTÖL’ün eksiksiz tüm paydaşları için faydalı olmayı amaçlıyoruz. Nitekim “daha iyi bir TEVİTÖL” ortak gayesini paylaştığımıza inandığımız öğrenci, öğretmen, veli, mezun ve Türk Eğitim Vakfı gibi paydaşlarımızla olan iletişimimize son derece önem veriyoruz. Ancak bu noktada üzülerek ifade etmek isteriz ki, özellikle öğrenci arkadaşlarımız için yaptığımız etkinliklerde okul idaresinin büyük desteğinin aksine, ne yazık ki Türk Eğitim Vakfı ile iletişim konusunda bir ahenk yakalayamamış durumdayız. Kuruluşumuzdan bu yana resmi düzeyde görüşme yapmak ve fikirlerimizi paylaşmak için birçok farklı yol denemiş olsak da Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay tarafından reddedilen onlarca toplantı talebinden, dahil olmamız kabul edilmeyen okul etkinliklerinden sonra görüyoruz ki, mezunlar Yıldız Günay tarafından TEVİTÖL’ün birer paydaşı olarak görülmemektedir. Genel Müdür Yıldız Günay’ın biz mezunlara yönelik bu ötekileştirici tutumunun, okulumuzu en zor günlerinde sahiplenerek ileriye taşıyan ve 19 yıldır bünyesinde barındıran Türk Eğitim Vakfı’nın saygınlığına ve eğitim vizyonuna tümüyle tezat oluşturduğuna inanıyoruz. TEVİTÖL için fazlasıyla kaygılıyız, zira okulumuz neredeyse baştan sonra tekrar dizayn edilirken şeffaflıktan son derece uzak bir süreç yönetilmiştir. Öyle ki bu eşsiz kampüste senelerini geçirmiş ve bugün bulunduğu yerleri TEVİTÖL yıllarına mal eden biz mezunların olumlu veya olumsuz hiçbir geri bildirimi dinlenilmezken, benzer sözde dönüşüm projelerinde herhangi bir başarısı bulunmayan ve hatta uzmanlığı eğitim bile olmayan bir kişinin tüm sürece tek başına danışmanlık yapmasına izin verilmiştir. Bunun yanında okulumuzun eğitim dili Türkçe yapılmış ve hazırlık kaldırılmış, ayrıca dünya çapında geçerliliği olan Uluslararası Bakalorya (IB) sistemi kaldırılarak kısa süre içerisinde, kapalı kapılar ardında yeni bir müfredat yaratılmaya çalışılmıştır. Yeni müfredatla birlikte tatillere ek dersler konularak öğrencilerden üç yıl içerisinde belirli İngilizce skorlarına erişebilmeleri beklenmekte ve öğrencilerin gelişimi değil sınav başarıları öne çıkarılmaktadır. Geldiğimiz noktada okulumuzun giriş sınavından eğitim diline kadar öğrencilerin tüm eğitim ve sosyal hayatı ardı ardına değişikliklere uğratılmışfakat ne paydaşlar ne de kamuoyu bu süreçler hakkında bilgilendirilmeyerek örnek bir sivil toplum kuruluşunun sahip olması gereken şeffaflığa aykırı bir yöntem takip edilmiştir. Hiçbir çıkarımız olmaksızın paylaşmak istediğimiz deneyimlerimizin göz ardı edilmesi nedeniyle okulumuzda 25 yıldır süregelen kültür aktarımının zedeleneceğinden endişe duyuyoruz. Bu kamuoyu duyurusunu paylaşmak için bugünü beklememizin sebebi, 12. sınıftaki arkadaşlarımızın gündemini meşgul etmemek ve konsantrasyonlarına zarar vermemek adına üniversite sınavlarının tamamlanmasını beklemek ve sürecin başından beri öncelikle vakıf yöneticileri ile birebir görüşme yollarını tükettiğimizden emin olmak istemiş olmamızdır.

TEVİTÖL ailesinin her koşulda birbirine bağlı, her yaştan insanın birbirinden beslendiği ve bir arada olmaktan mutluluk duyduğu bir aile olacağına eminiz. Ne var ki, Türkiye’de her sosyoekonomik durumdan ve farklı illerden öğrencileriyle, sonsuz özveriyle çalışan öğretmenleriyle, örnek teşkil eden ve ülkemizde çok nadir rastlayabildiğimiz dünya standartlarındaki eğitim kalitesiyle öne çıkan okulumuzun gelecek yıllardaki öğrencilerinin çağın gereksinimlerine uygun, nitelikli bir eğitim alamama ihtimalinden son derece kaygı duyuyoruz. Tüm engellemelere ve göz ardı edilmelere rağmen bundan sonra da İnanç Lisesi Mezunlar Derneği olarak çalışmalarımızın ekseninde hem öğrenci arkadaşlarımıza kendilerini geliştirebilmeleri için fırsatlar yaratmak, hem de tüm TEVİTÖL ailesinin bir arada söz sahibi olabileceği ve her bir paydaşın katılımının önem taşıdığı bir çatı oluşturmak yer alacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

İnanç Lisesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu
0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.