Kampanya Kapatıldı

6 Nisan "Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri Günü" olarak kabul edilsin!

Bu kampanya 210 destekçiye ulaştı


Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti sunulan kamu ve özel sağlık kuruluşlarının artmasıyla bu alanda çalışan "Dental Profesyoneller"in sayısında da gereksinim artmaktadır. Günümüzde artık ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde bireysel çalışma yerine profesyonel takım çalışması öne çıkmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri de bu takımın etkin üyeleridir. Üniversitelerin Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans Programlarından mezun olan öğrenciler “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” ünvanı ile Diş Hekimi Asistanı olarak çalışabilmektedirler.

"Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri" ünvanı ilk olarak 6 Nisan 2011 tarihinde 6225 Sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un kabulu ile 9.Madde'de 1219 sayılı "Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun"a; "Ağız ve diş sağlığı teknikeri; meslek yüksekokullarının ağız ve diş sağlığı programından mezun; hasta muayenesinde diş tabibine yardımcı olan, tedavi malzemelerinin hazırlanması ve kullanıma hazır halde tutulmasını sağlayan sağlık teknikeridir." eklenmesi ile mevzuat içerinde ünvanı geçmiştir. Daha sonra 2014 yılında Önlisans Programlarının düzenlenmesi, Görev Tanımlarının Yönetmeliklerce düzenlenmesi ile artık dental profesyoneller arasında yer almıştır.

Bu sebeplerle T.B.M.M. tarafından  "Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri" ünvanının kabul edildiği 6 Nisan 2011 tarihinin her yıl "6 Nisan Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri Günü" olarak kabul edilmesi için; Türk Dişhekimleri Birliği, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Başbakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından gerekli girişimlerin yapılmasını istemekteyiz.

Stajyer Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri
Ağız ve Diş Sağlığı TeknikerleriBugün Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı imzanı bekliyor!

Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Türk Dişhekimleri Birliği: 6 Nisan "Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri Günü" olarak kabul edilsin!». Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı ve imza atan diğer 209 kişiye katıl.