YARININ TÜRKİYESİ İÇİN GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİ MUTABAKAT METNİNİ İMZALIYORUM.

YARININ TÜRKİYESİ İÇİN GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİ MUTABAKAT METNİNİ İMZALIYORUM.

99 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Tüm Türkiye Vatandaşları ve tarafına KENT KÜLTÜRÜ VE DEMOKRASİ DERNEĞİ bu kampanyayı başlattı

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin aylardır süren “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında uzlaştıkları Mutabakat Metni açıklandı. 48 sayfalık Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, 6 muhalefet lideri tarafından imzalandı.

 Uzlaşıya varılan metin muhalefet partilerinin genel başkan yardımcıları tarafından bölüm bölüm sırayla okundu. Ardından parti liderleri, kendileri için hazırlanan masada ciltlenen 48 sayfalık mutabakat metnine imza attı.

İMZA ATILAN BU MUTABAKAT  METNİNİ BİR VATANDAŞ SORUMLULUĞUMLA ONAYLAYIP  DESTEKLİYORUM.TARİHİ BİR SÜRECİN  BAŞLANGICINI YAPAN 6 SİYASİ PARTİ LİDERLERİNE TEŞEKKÜR EDİYOR BENDE BU METNİN ALTINA İMZAMI ATIYORUM .

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni”nde dikkati çeken detaylar şöyle:

“Seçim barajı yüzde 3'e düşürülecek.
Milletvekili seçimlerinde yüzde 1 oy olan partiler Hazine yardımı alacak.
Temel hak ve özgürlüklerde kararname düzenlemesine izin verilmeyecek.
Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisine son verilecek.
Meclis soruşturmalarında yeter sayısı düşürülecek.
Cumhurbaşkanı görev süresi 7 yıl olacak.
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun tek başına OHAL ilan etme yetkisi olmayacak.
Sulh Ceza hakimliklerinin görev, yetki ve işleyişleri yeniden düzenlenecek.
Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının derhal uygulanması sağlanacak.
Hakimler ve Savcılar Kurulu kaldırılacak. İki ayrı kurul oluşturulacak.
Çoklu baro uygulamasına son verilecek.
Anayasa Mahkemesi üyelerinin en az 4'te 3'ünün hukukçu olması zorunlu tutulacak.
Sayıştay Anayasa'da yüksek mahkeme olarak düzenlenecek.
TRT ve Anadolu Ajansı bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yeniden yapılandırılacak.
Medyada kartelleşmeyi önlemek için yasal tedbirler alınacak.
RTÜK'e yasal düzenlemeler yapılacak. Üyeler Meclis tarafından seçilecek.
Kamu İhale Kanunu yeniden düzenlenecek.
Yerel yönetimlere genel bütçeden verilen vergi gelirlerinin payı artırılacak.
Seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak. Kayyum uygulamalarına son verilecek.
YÖK kaldırılacak.
Öğretim üyeleri rektörlerini kendi seçecek.
Siyasi Etik Kanunu hazırlanacak.
Yurt dışındaki 6 milyondan fazla vatandaşın Meclis'te temsilinin sağlanması için seçim çevresi oluşturulacak.
Siyasi partilere ve adaylara yapılan bağışlar zorunlu olarak açıklanacak.
Meclis'in denetim yetkisi güçlendirilecek.

https://www.youtube.com/watch?v=jpmZXKgvVsA

 

99 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.