Tüm Plajlar Halkın Ortak Malıdır. Ücretsiz Kullanım Engellenemez.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.

2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

SAHİLLER  HEPİMİZİN ORTAK  MALIDIR. ÜCRETSİZ KULLANIM ENGELLENEMEZ.

Türkiye’de  deniz turizminin yoğun olduğu pek çok sahil   beldesinde olduğu gibi İzmir Çeşme’de de artık ücretsiz denize girilebilecek sahil  kalmamak üzere.  Oysa ki Kıyı Kanunu 5/1 mad. uyarınca :  Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır.

Yine aynı Kanunun 5/5  Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilir. Buna göre 50 metre mesafe içinde isteyen herkes ücret ödemeksizin, kıyılardan  yararlanabilir

Sahiller ile ilgili tasarrufta bulunma yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında. Bakanlık tarafından pek çok koy/sahil işletilmek üzere özel sektöre kiraya veriliyor. Bu kiralamalar, yasal olarak sahile ücretsiz giriş yapılamayacağı anlamına gelmez. Plaj işletmesinden, şemsiye, şezlong hizmeti alınmadıktan sonra ve 50 metre mesafeden daha fazla içeriye girilmediği taktirde ( duş, tuvalet, vs.) ücret ödeme zorunluluğu yok ve işletmenin halkı plaja sokmama gibi bir hakkı da yok.

Ancak yasa ile tanınan bu hakkımızı maalesef kullanamıyoruz. Özel sektör tarafından işletilen plaja adım attığımız anda ücret isteniyor ya da plaja girişe engel olunuyor. Mahalli idareler ve merkezi idareler bu konuda gereken denetimi yapmıyor, yasaya aykırı davranan işletmelere ceza verilmiyor.

Çeşme Ovacık’ta bu plajlara bir yenisi daha eklenmek üzere üstelik tamamen kanunsuz biçimde.  Azmak koyu olarak bilinen, Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki  koyda, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından  herhangi bir kiralama dahi olmaksızın doğal sit alanı tahrip edilerek   plaj işletmesi inşa ediliyor, koyun etrafı çevrilerek kapatılıyor. Doğal sit alanı olan araziye yüzlerce ton beton dökülerek inşaat yapımı sürüyor. Mülki ve mahalli idarelere yapılan tüm şikayetlere rağmen kanunsuz biçimde işgal ve doğanın tahribatı devam ediyor.

Azmak koyunun halkın elinden alınmasına, doğanın daha fazla  tahrip edilmesine  engel olunması, koyun eski doğal haline kavuşması için destek istiyoruz. Halkın yasal hakkı olan, tüm plajlardan  halkın özgürce ve bedelsiz yararlanabilmesi için yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Sahiller hepimizin ortak malıdır. Kapatılamaz, ücretsiz kullanım engellenemez.

Doğaya ve haklarımıza sahip çıkalım.