Başarı

Aarhus Sözleşmesi imzalansın!

Bu kampanya 97 destekçi ile değişim yarattı!


Aarhus Sözleşmesi veya gerçek ismiyle “Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Çevresel Karar Verme Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi”nin üç temel amacı bulunuyor. Sözleşme, “şimdiki ve gelecekteki kuşakların” sağlıklı bir çevrede yaşaması için;

1) çevresel bilgiye erişimi,

2) karar alma sürecine, ilgili halkın katılımını ve

3) yargısal makamlara başvuru haklarını güvence altına alıyor.

Türkiye ise hâlen, ne ilk sözleşme metnini, ne de sonradan yürürlüğe giren ek protokolleri imzaladı ve AB ilerleme raporlarındaki eleştirilere rağmen bunda ısrar ediyor.

Gezi Parkı eylemleri, siyasal yelpazenin farklı öznelerinin meşreplerine göre çevre hakkına ilişkin bir şeyler söylemesini sağladı, sağlıyor. Ne var ki bu söylemler içinde “Aarhus Sözleşmesi’nin imzalanmaması sorunu” cılız kaldı. Toz duman, manipülasyonlar, orantısız kolluk müdahalesi ve işkence iddiaları arasında bu sesin cılız kalması görece anlaşılır. Ancak bunlar, insan hakları mücadelesinin bütüncül olduğu gerçeği karşısında çevre hakkı için somut bir kazanımı ıskalamamıza neden olmamalı.
Bu birçok yönden ayrıcalıklı sözleşmenin imzalanması için siz de destek verin.Bugün asena imzanı bekliyor!

asena özdemir bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Tüm üyeleri adına: Aarhus Sözleşmesi imzalansın!». asena ve imza atan diğer 96 kişiye katıl.