A KÖZÖSSÉG EREJE-a Bibó István Szakkollégium nyilatkozata az SZFE-vel való szolidaritásról

A KÖZÖSSÉG EREJE-a Bibó István Szakkollégium nyilatkozata az SZFE-vel való szolidaritásról

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Franciska Toth started this petition to Színház- és Filmművészeti Egyetem Kuratóriuma

„A szabadságszerető ember (…) bízik a közösség erejében, az emberek többségének tisztességében és abban, hogy ezt elegendő bátorsággal és igyekezettel érvényre is lehet juttatni, ezért a maga példájával, minden rosszhiszeműség elleni együttes és eredményes fellépéssel és minden jóhiszeműség számára a bizalom előlegezésével erősíti maga körül a közösségben és a tisztességes szándék győzelemre vihetőségében való hitet.”
Bibó István

Hivatásunkból és társadalmi helyzetünkből eredő közéleti felelősségünk tudatában,

Felismerve az egyetemi polgárok közötti szolidaritás fontosságát,

Mi, a Bibó István Szakkollégium jelenlegi és volt hallgatói, az alábbi nyilatkozatot tesszük a Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE) és az egyetemi autonómiát az elmúlt időszakban ért sérelmek kapcsán, és felkérjük a benne foglaltakkal egyetértő jelenlegi és volt hallgatótársainkat, oktatóinkat, diákszervezeteket, hogy a nyilatkozathoz aláírásukkal csatlakozzanak.

Szolidaritásunkat fejezzük ki az SZFE jelenlegi és az események hatására távozó hallgatóival, oktatóival, jogszerűen és legitim úton megválasztott vezetőségével.

Támogatásunkról biztosítjuk az SZFE egyetemi polgárait minden olyan törvényes kezdeményezésben, amelynek révén képesek helyreállítani a csorbát szenvedett egyetemi autonómiájukat, és amelyik számukra is elfogadható kompromisszumot eredményez a kialakult helyzet megoldására.

Kifejezzük azon meggyőződésünket, hogy a felsőoktatás csak akkor tud szabadon gondolkodó, az értékeit és érdekeit képviselni tudó, a világot előre mozdítani és javítani képes egyéneket nevelni, ha biztosított a tanulás és tanítás szabadsága, az egyetemi autonómia. Kifejezzük azon meggyőződésünket, hogy a művészeti oktatásban ezen garanciák hiánya épp a lényegétől fosztja meg művészetet, minthogy kizárólag a szabad művészet tud a társadalom számára szép és értékes lenni.

Összeegyeztethetetlennek tartjuk alkotmányos hagyományainkkal és a demokratikus eszmékkel a tanulás és tanítás szabadságának olyan értelmezését, amelynek következtében a teljes érintetti kör következetes és egységes kiállása ellenére, az egyetemi autonómia garanciáinak felszámolásával alakítanak át gyökeresen egy felsőoktatási intézményt.

Elfogadhatatlannak tartjuk a hatalmi helyzetben lévők valódi kompromisszumra képtelen hozzáállását, az SZFE - és általában a magyar felsőoktatás - történelméhez és hagyományaihoz méltatlan, egyes aspektusaiban tisztességtelen eljárását, az SZFE közösségét vagy egyes egyetemi polgárait a szabad véleménynyilvánításukkal összefüggésben érintő rágalmakat és nemtelen támadásokat, a hallgatók infantilizálását. 

Elítéljük az SZFE helyzetének kihasználásával történő öncélú pártpolitikai tőkekovácsolást.

Felszólítjuk mindazon személyeket, akik magatartásukkal az egyetemi autonómiát megsértették vagy veszélyeztették, hogy ezzel a magatartással hagyjanak fel és attól a továbbiakban is tartózkodjanak, továbbá törekedjenek arra, hogy az egyetemi polgárság számára is elfogadható, valódi kompromisszumot eredményező megoldást találjanak a kialakult helyzetre.


Budapest, 2020. szeptember 4.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!