Flytta SSK till Gällivare

Flytta SSK till Gällivare

Started
March 7, 2020
Petition to
Sydskånska nationen
Signatures: 6Next Goal: 10
Support now

Why this petition matters

Started by Hej Svejs

Varför inte?

Support now
Signatures: 6Next Goal: 10
Support now

Decision Makers

  • Sydskånska nationen