Closed schools in sweden to protect People from covid-19

Closed schools in sweden to protect People from covid-19

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Mh Mh started this petition to Swedish government

Vi måste skydda Svenska folket. Vi måste bry oss om de äldre, sjuka och svaga, när sjukvården kollapsar kommer många att dö. Kollapsen inom vården lär ske inom 10-12dagars tid. Trots att många är sjuka tvingas de jobba då många arbetar som timanställda och liknande.

Regeringen har enligt smittskyddslagen en skyldighet att spåra och minska risken för smittspridning och att gå ut med information som krävs för att vi ska kunna skydda oss. Att dölja i vilka städer de sjuka finns omfattas alltså inte av patientsekretessen då särskilda regleringar finns för att skydda befolkningen.

Regeringen har tappat mitt förtroende, har de ditt stöd i nuvarande agerande?

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!