Skriv under för en ny statsepidemiolog som förstår allvaret med Covid-19!

Skriv under för en ny statsepidemiolog som förstår allvaret med Covid-19!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
stoppa corona started this petition to Sweden

Sverige gör för lite för att bekämpa det nya Coronaviruset! Regeringen, skolverket liksom alla andra myndigheter hänvisar ständigt till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tycker du att de håller måttet?

·         Sverige gör tvärt emot länder som har varit framgångsrika i att bekämpa smittan. Kina och Sydkorea har båda haft som strategi att testa så många som möjligt för att tidigt fånga upp smittade. I Sverige slutar alla testas.

·         Till skillnad från grannländerna Norge och Danmark stänger Sverige inte sina skolor. Deras argument håller inte för att inte stänga gymnasieskolor eftersom barn i den åldern inte behöver barnpassning.

·         1/3 – På frågan om det kan bli aktuellt att stoppa flyg till och från Iran svarar Tegnell att det kan bli aktuellt att stoppa flyg men att i nuläget kan man inte utgå från att myndigheterna i Iran inte ger hela bilden. Samma land som sköt ned ett flygplan fullt med svenska medborgare en månad tidigare. Sverige stoppar flyg från Iran någon dag senare.

·         6/3 - Kulmen kan nu vara nådd anser Tegnell, detta baserat på att man hittat många Coronasmittade patienter i samband med resor till Italien och Iran. Samtidigt som Tegnell gör sitt uttalande har man ännu inte börja testa patienter med symtom i samband med andra utlandsresor eller för smittspridning inom landet. Sverige hade då under 200 fall totalt.

·         8/3 – Anders Tegnell uttrycker invändningar mot att företag tar förebyggande åtgärder för att minska spridningen av viruset genom att be anställda jobba hemifrån, detta anser Tegnell är problematiskt för att det undergräver jämlikheten. Alla yrkesgrupper ska ha samma förutsättningar att undvika sjukdom annars är det ojämlikt.

·         14/3 – I en intervju säger Tegnell att viruset har ungefär samma dödlighet som vanlig influensa baserat på data tillgänglig från Sydkorea. Vid tiden för intervjun är den officiella dödligheten i Sydkorea 0,9% med endast 9% som har tillfrisknat. Dödligheten för vanlig influensa brukar oftast anges vara 0.1-0.2%.  

Folkhälsomyndigheten med generaldirektör Johan Carlson och statsepidemiolog Anders Tegnell säger att Sverige har nått sina mål eftersom landet varken är eller har varit drivande av epidemin. Om vi inte vidtar åtgärder kommer vi dock från och med nu vara drivande i att sprida Coronaviruset vidare. Visa därför att du tycker att det görs för lite och att vi behöver ansvariga på Folkhälsomyndigheten som ser situationens allvar!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!