SWĚTOWÁ LISTINA PRÁW ČLOWĚKA A WŠECH JEHO OBČANSKÝCH SWOBOD !!

0 have signed. Let’s get to 100!


SWĚTOWÁ LISTINA PRÁW ČLOWĚKA A JEHO OBČANSKÝCH (SPOLEČENSKÝCH, POLITICKÝCH, SOCIÁLNÍCH) SVOBOD !!!

aneb: Listina prÁw a Swobod člověKa a jeho otrokA !! ( neboli: L.Á.S.K.A )

 

oblast: Globální zakládací pettitio

k rukám: Lokálních prezidentů a vládkyň

datum založení: 4.12.'14 [$.c.]

počet potřebných podpisů: 

 

                   VŠICHNI !! LIDÉ !! (..aneb: spočítejte se!!)

 

 

  motto: [.. ať už jsem kdokoli - Technologie mají být VŠECH !!] 

 

WIWA LIBERALIZATION-NATIONAL !! WIWA LA TEXNOKRATEA !!AŤ ŽIJE NÁRODNÍ-OSWOBOZENÍ !!AŤ ŽIJE TEXNOKRACIE ( UTILITARIZMUS - LIBERALIZMUS ) !! 

.. pojďme se bavit o Totalitě. .. a jestli je to vúbec ještě dnes možné !( kdekoli ve světě ) ..!!

..( a jestli proti lze něco (u)dělat ..) . Vyhovět všem ?? !! ?? Nemožné asi. Já nejlépe vím jak pracné je si představit Globální Zákazový Protokol ( vyjmenovat všechny zločiny - stručně ale přesně : zákaz něčeho jednou větou, a také nastínit sankce ), ale i Přesnou Definici Lidských Práv, ( čili na co má člověk nárok .. co je Spravedlivé ..)  .. A hlavně to PROSADIT, .. aby nikdo nebyl zotročen, mučen, znásilňován ..atd .. po celé Galaxii . . .  

( Kde je univerzální slabikář, encyklopedie, vše umění levně a snadno .. SVĚTO-OBČANSTVÍ KOMUKOLI a rozdělit zemi SPRAVEDLIVĚ podle počtu obyvatel!?!?)

.. Ale když už nemůžu svobodný být, smím za svobodu aspoň bojovat ?? 

Že je opravdu vše v pořádku ?? .( že je opravdu v pořádku, že někde někdo zbytečně trpí  ..??!!)

Ne!-) Ne!!-) .. my si přejeme VÍCE!! A LÉPE!! .. a pro každého co si SPRAVEDLIVĚ zaslouží !! Máme na to ??!!  ..JEN KRADETE !!! WRAŽĎÍTE !!! LŽETE !!!

.. Profesionální POLICIE nebije - nemučí - neponižuje - nelže - A T D ! - .. Pojďme se bavit o : GLOBÁLNÍ Fí-ZLO-kracii!!-) A přemněňme ji na Globální Securitní SYSTÉM :-)

  P.S.: NEUKRADNUTELNÝ A NEZTRATITELNÝ MOBIL s KAMEROU a GPS a všemi možnými druhy KARET všem Árístos a Démos na vyžádání .. ( a Policie KAMERU povinně !! ) SVĚTOVOU ARMÁDU!! SVĚTO-OBČANSTVÍ!! SVĚT JAK MÁ BÝT!!

 

!!!! !!! !! STOP ALL TOTALITARIAN ( AND KRYPTO-TOTALITARIAN !! ) STATES AND FATES FOR NOW AND FOREVER !!!! !!!!! !!! !! FREEDOM FOR ALL QE PEOPLE OVER QE EARQ !! !!! !!!!!

 

                      V míru a hrdosti!                              

★ ★ ★ ★ Ŧ⋆∑⋆Χ⋆И⋆Φ⋆Ķ⋆Я⋆Δ⋆Ŧ⋆∑⋆Δ ★ ★ ★ ★

       Łıņđa Đęłła Węrđę alias Ŧ∑xиǿķяăŧ∑$
                Artifex Hypermegalomaniax

 

SVÝM PODPISEM SOUHLASÍM, ABY VLÁDA SAMA USTANOVILA SERVER A NECHALA ( NEJLÉPE I MNĚ ) UDĚLAT PROFESIONÁLNĚ POČÍTAČOVOU APLIKACI JMÉNEM VĚDY A POKROKU PRO POTŘEBY TECHNOKRACIE ( PŘÍMÉ LEČ NEZÁVAZNÉ VOLBY ZÁKAZÚ A DANÍ ) A TAKÉ, ABY ALESPOŇ REGISTRACE ( SLABIKÁŘ!! NAUČIT KAŽDÉHO ČÍST A PSÁT !! A SEZNÁMIT S LISTINOU PRÁV A SVOBOD ČLOVĚKA !! ) A TAKÉ PRVNÍ HLASOVÁNÍ ( ALESPOŇ TEDY ZMOCNĚNÍ OBČANA ) ABY BYLO !!! POVINNĚ  !!! ( V RÁMCI POVINNÉ ŠKOLNÍ OBČANSKÉ VÝCHOVY ). 

( PAK JIŽ BUDE KAŽDÉHO VĚC, ZDA-LI BUDE SE PODÍLET NA CHODU SPOLEČNOSTI ČI SÁM SE PROHLÁSÍ IDIÓTEM DEAKTIVACÍ ÚČTU ) !!!!

A KDYŽ UŽ NIC JINÉHO PAK ALESPOŇ BYCHOM MNĚLI PŘESNÉ INFORMACE O PŘÁNÍCH A STÍŽNOSTECH OBYVATELSTVA NAŠÍ COSMOPOLIS !!!

 

 

!! WIWA GLOBAL LIBERALIZACIÓN-UTILITAR !! WIWA TEXNOKRATEA !! AŤ ŽIJE GLOBÁLŇÍ-OSWOBOZEŇÍ !! AŤ ŽIJE TEXNOKRACIE !!! WIWA  ULITITARIZATION & LIBERALIZATION !!

 

  outro: //.. možná neznám přesně Cestu .., ale jsem Vědec,  proto na ni přijdu ..

 ( nebo jsem alespoň Umělec a budu improvizovat :: ) .. ALE KDO JSTE KUR(W)A WY ?!?!