Rösta FÖR tjänstemannaansvar den 18 April

0 have signed. Let’s get to 5,000!

Viktoria Kivipuro
Viktoria Kivipuro signed this petition

Petition med namninsamling, krav om Tjänstemannaansvar.

Vi kräver att Sveriges Riksdag den 18 April 2018 tar ställning för att införa lag om Tjänstemannaansvar i Sverige. 

Det är orimligt att tjänstemän i statlig, landsting och kommunal förvaltning inte behöver ta ansvar för beslut, utredningar, agerande och åtgärder. Vi har idag regler om Tjänstefel i Brottsbalken 20 kap. men ingen åklagare följer absolut åtalsplikt utan låter alltid kompisarna slippa undan.

Med tjänstemannaansvar sluter vi cirkeln, det blir inte längre giltig ursäkt hävda att man är för dåligt påläst om sitt lagrum, har en dålig dag eller bara inte vill följa lagen. Som tjänsteman ska det vara absolut plikt följa svensk lag och ta ansvar för sina beslut och konsekvenser. Disciplinpåföljder liknande de i Lagen om offentlig Anställning (SFS 1994:260) med absolut plikt om åtalsanmälan för ansvarig organisationschef är minimikrav. En lag om tjänstemannaansvar ska adressera och förbjuda :

  • Missbruk av tjänst utifrån personlig åsikt.
  • Politisk aktivism.
  • Okunskap om lagrum.
  • Okunskap om uppgift och uppdrag.
  • Åsidosättande av svenska lagar.
  • Åsidosättande av legalitetsprincipen.
  • Åsidosättande av officialprincipen.
  • Åsidosättande av objektivitetsprincipen.
  • Åsidosättande av Likabehandlingsprincipen.

En lag om Tjänstemannaansvar ska inkludera lagkrav om lika villkor för SAMTLIGA tjänstemän i statlig, landsting och kommunal tjänst, skönbehandling av Justitieombudsmän, Justitekansler, Lagråd, Domarnämnd, stastråd, ministrar och justitieutskott ska upphöra, svensk lag ska gälla ALLA anställda inom svensk statsapparat. En lag om Tjänstemannaansvar ska snabb beredas, precis som Sveriges regering på kort tid berett lagen om statsunderstöd för politisk påverkan, SFS 2018:32, ska en lag om Tjänstemannaansvar snabb behandlas och beredas då rättsläget inom svensk förvaltning är akut undermåligt.

 LexNoxa, 2018-03-02.


Want to share this petition?