Petition Closed

End gender apartheid in Iran/Upphäv könsapartheid i Iran

This petition had 748 supporters


Vi kräver av den svenska regeringen att Sverige ska verka för att den iranska regimen upphäver den könsapartheid som råder med Irans sharialagar. I 40 år har iranska kvinnors demokratiska rättigheter begränsats. Att kvinnors rörelsefrihet är beskuren utifrån könstillhörighet är oacceptabelt. Könsapartheid i Iran började 1979 med införande av tvångsslöja på kvinnor, då den islamska regimen tog över landet. Förtrycket av kvinnor utövas i flera olika former av konkret repression – som att kvinnor inte får vistas i alla offentliga miljöer och fängslas om de visar håret eller deltar som åskådare av fotbollsmatcher.

Den kampen som kvinnor driver för sina rättigheter borde röna medias uppmärksamhet på samma sätt som Irans hot om att tillverka kärnvapen gör. I Sydafrika hade man passlagar och en lång rad förbud som beskar den svarta befolkningens rörelsefrihet. Regimen där rättfärdigade detta med en hudfärgsrasistisk ideologi. I dag ser vi i Iran ett massivt vardagligt förtryck av kvinnor av samma typ som den svarta befolkningen utsattes för i Sydafrika.

Förtrycket i Iran rättfärdigas ideologiskt utifrån religiösa föreställningar. Världssamfundet förmådde efter många år tvinga Sydafrika att ändra sin hållning. Då spelade Sverige en viktig roll mot apartheid. I dag måste Sverige spela samma roll när det gäller könsapartheid som nu har varat i 40 år mot kvinnorna i Iran. Irans fängelser är fyllda av kvinnorättskämpar – fängslade enbart på grund av att de kämpat för rätten till sina egna kroppar och rätten att vistas på offentliga platser på samma villkor som männen, utan tvångsslöja och könsapartheidsnormer.

I kampen mot apartheid i Sydafrika var det många som offrade livet. Så har nu skett också i Iran. I vanmakt över att inte få rätt att röra sig fritt och besöka en fotbollsmatch tände åtalade Sahar Khodayari eld på sig själv och brändes till döds. Hon ville ha samma rätt att se en fotbollmatch som männen. Hon valde ett liknande öde som suffragetten Emily Davison gjorde då hon kastade sig framför den engelske kungens häst och dog, år 1913.

Vi vill inte att fler liksom Sahar bränner sig till döds för sin rätt till jämställd rörelsefrihet. Vi vill inte se ett oräkneligt antal flickor och kvinnor få fleråriga fängelsestraff och piskrapp enbart för att de vill ha grundläggande fri- och rättigheter. Vi kräver att Sverige driver frågan i FN och EU om upphävande av Sharialagar och könsapartheid i Iran.

Amineh Kakabaveh, ordf, Varken hora eller kuvad, oberoende socialistisk RiksdagsledamotToday: G is counting on you

G Singh needs your help with “Sveriges regering: End gender apartheid in Iran/Upphäv könsapartheid i Iran”. Join G and 747 supporters today.