Dubblera EUs kulturbudget för 2021-2027

Dubblera EUs kulturbudget för 2021-2027

359 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Trans Europe Halles started this petition to Hans Dahlgren (Statsrådsberedningen, EU-minister) and

Vi, de svenska medlemmarna i nätverken Trans Europe Halles och Culture Action Europe, uppmanar Sveriges EU-minister, Sveriges finansminister, Sveriges kulturminister och Sveriges arbetsmarknadsminister att stödja vårt yrkande att dubblera EUs kommande kulturbudget för 2021-2027, från 1.4 miljarder euro till 2.8 miljarder euro.

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT?
Det finns tydliga belägg för kulturens positiva effekter på flera av EU:s politikområden, såsom exempelvis folkhälsa, forskning och innovation, näringsliv och sysselsättning.  Ett fritt och blomstrande kulturliv, där konst, teater, musik, litteratur och annan kreativ verksamhet kan utvecklas, är vitalt för att främja det öppna samhällets demokratiska principer. Med anledning av frågans angelägenhet har vi gemensamt formulerat argument till stöd för en dubblering av EU:s kulturbudget för 2021-2027.

  • Kultur är den grundläggande formen för alla mänskliga uttryck och ett fundament för det fria ordet. Frihet att uttrycka sig genom konst och kultur är förutsättningen för positiv utveckling av framtidens globaliserade värld.
  • Tillgång till konst och kultur säkerställer särskilt barn och ungas rätt att utveckla en egen identitet och möjliggör för barn och unga att erövra olika språk och uttryckssätt.
  • Samhällen med ett resursstarkt konst- och kulturliv är rika på innovationer – vilket kommer vara avgörande för att lösa de komplexa samhällsutmaningar vi står inför idag.
  • Investeringen i det europeiska konst- och kulturlivet skapar en robust kulturell infrastruktur som gynnar det europeiska samarbetet, den ekonomiska tillväxten och den sociala hållbarheten.

Undertecknade organisationer
Cirkus Syd - Lund
Culture Action Europe - Brussels
Förvaltningen för kulturutveckling - Västra Götalandsregionen
Ifö Center - Bromölla
Inkonst - Malmö
Intercult - Stockholm
Konstepidemin - Göteborg
Kulturverksamheten Lunds kommun  - Lund
Mejeriet - Lund
Not Quite - Fengersfors
Riksteatern - Stockholm
Röda Sten Konsthall - Göteborg
Subtopia - Norsborg
TILLT - Göteborg
Trans Europe Halles - Lund

This is part of a Europe-wide campaign started by Culture Action Europe: Read more 1% for Culture campaign here.

359 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!