Mensskydd är ingen lyx! Ta bort lyxbeskattningen!

Mensskydd är ingen lyx! Ta bort lyxbeskattningen!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Sigrid Östlund started this petition to Svenska Riskdagen and

Enligt SVT nyheter har Sverige "ett av världens största skattepåslag på mensskydd (25%)" (rapporterat 22-9-2020). I EU anser man nämligen att mensskydd skall beskattas som en "lyxprodukt". Men det finns en rörelse i världen som börjar inse att detta är en orättvis beskattning för vad som är en absolut nödvändighet för halva befolkningen. Speciellt känsligt blir detta för ekonomiskt utsatta under tider av hög arbetlöshet som vi har idag.

Här har man insett orättvisan: Skottland blev första land i världen där mensskydd är numera gratis. England, Australien, Indien, Kanada, Malaysia och 10 delstater i USA har tagit bort beskattningen helt. Tyskland ändrade beskattningsnivån från "lyxprodukt" till "grundläggande behov".

Sverige, som skryter om sin jämstäldhet, borde skämmas! Ta bort denna orättvisa lyxbeskattning omdelbart. Just nu har varje EU medlemstat rätten att ändra i EUs grundförhållning till mensskydd som lyxprodukt och beskatta de på minimibeskattningsnivån (5%). Men minimibeskattningen bör vara grundförhållningen i EUs skattelagar! Och varje medlemstat bör ha rätten att ta bort skatten helt om de kan och vill det!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!