mewajibkan SIJIL PW / PE/ JKE dari ST untuk qa qc/ inspector elektrik & instrument

0 have signed. Let’s get to 100!


semenjak kini, banyak mega project dalam negara ini melibatkan foreigners. terutama kerja bidang elektrik diurus, diselia, direka, diperiksa & diuji oleh foreigners yang kononnya jurutera elektrikal / instrumentasi dari university luar negara. tetapi dalam permit pekerja asing, mereka hanya dibenarkan untuk general worker / business visit / tourist visit. hakikatnya mereka membuat kerja kompetensi elektrik tanpa kebenaran dari ST, BEM, CIDB & IMMIGRATION. Keadaan ini pernah terjadi di tapak kerja KRP & K2C bawah pengurusan tapak JACOBS ENGINEERING - untuk kerja elektrikal saje. Ade juga suatu tapak kerja johor di bawah pengurusan amec foster wheeler. saya juga difahamkan banyak syarikat milik singapore dibenarkan beroperasi di pengerang untuk project samsung c&t dengan pendaftaran ssm di malaysia, tetapi mengekalkan pasukan pekerja asing di tahap penyeliaan & pengurusan untuk elektrik, tanpa orang kompeten ataupun mengerah orang kompeten menjalankan kerja tanpa piawaian. maka pekerja kompeten malaysia sengaja digambarkan sebagai kurang mahir di project antarabangsa oleh pengurusan syarikat pekerja asing. maka saya memohon rakyat malaysia yang memiliki kompetensi dari SURUHANJAYA TENAGA, BOARD OF ENGINEERS MALAYSIA & DOSH MALAYSIA, menyarankan agensi terlibat MEWAJIBKAN ORANG KOMPETEN ELEKTRIK DI MALAYSIA SAJA MENTADBIR, MENGURUS, MENYELIA, MENGAWAS, MENGENDALIKAN & MENGETUAI KERJA QUALITY CONTROL, QUALITY ASSURANCE, QUALITY CHECKING, INSPECTION, TESTING, PRE COMMISSIONING, COMMISSIONING, POST COMMISSIONING & ELECTRICAL AUDIT UNTUK SEMUA JENIS PEMASANGAN MEMBABITKAN ELEKTRIK (HV, MV, LV, ELV, DATA, COMMUNICATION, INSTRUMENT, INTRINSICALLY SAFE, MARINE ELECTRICAL, MINING ELECTRICAL). Saya berharap kelayakan ini akan disertakan dalam akta bekalan elektrik & akta suruhanjaya tenaga supaya pengurusan syarikat & hr TIDAK lagi salah tafsir ciri ciri kerja elektrik. sebab tiada perkataan & perenggan mengenai KAWALAN KUALITI PEMASANGAN ELEKTRIK secara jelas. maka pengurusan syarikat yang berpusat di luar negara, menggunakan kelonggaran undang undang sebegitu & membawa masuk warga negara asing untuk memimpin kerja kawalan kualiti pemasangan elektrikal tanpa mengiktiraf kompeten dalam negara.Today: Thuraisingam is counting on you

Thuraisingam Chandrasehkaran needs your help with “Suruhanjaya tenaga: mewajibkan SIJIL PW / PE/ JKE dari ST untuk qa qc/ inspector elektrik & instrument”. Join Thuraisingam and 78 supporters today.