Patakbuhin ang Aksyon Health Workers Party-List sa Halalang Mayo 2019

Patakbuhin ang Aksyon Health Workers Party-List sa Halalang Mayo 2019

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Aksyon Health Workers Party-List started this petition to Supreme Court of the Philippines and

Noong Enero 17, 2019, naglabas ng resolusyon ang Commission on Election (COMELEC) en banc na tumangging payagan ang Aksyon Health Workers Party-List na tumakbo o lumahok sa nalalapit na eleksyon sa Mayo 2019. Kinatigan nito ang naunang desisyon ng Second Division ng COMELEC noong Nobyembre 9, 2018 na nag-deny sa Aksyon Health Workers na mairehistro bilang isang kwalikadong party list sa darating na halalan. Se resolusyon ng en banc hindi raw sapat ang mga dokumento hinggil sa kinabibilangang sektor ng mga myembro nito dahil hindi nito napatunayan na ang mga myembro ng Aksyon Health Workers Party-List, na nais nitong katawanin, ay nabibilang sa marginalized and underrepresented sector.

Bago pa lumabas ang pinal na desisyon ng Komisyon nitong Enero, nagsumite ang Aksyon Health Workers Party-List ng motion for reconsideration (MR) sa COMELEC noong Disyembre 3, 2018 at mga dagdag pang dokumento na nagpapatunay na ang mga myembro nito ay mga manggagawang pangkalusugan, propesyunal, pasyente, at tagataguyod ng kalusugan (health advocates) bilang tugon sa naunang desisyon ng COMELEC Second Division.

Tinugunan ng Aksyon Health Workers ang lahat ng kinakailangang rekisito at mga proseso sa akreditasyon hanggang sa pagsumite ng MR.

Ngunit, hindi pinahalagahan ng COMELEC ang MR ng Aksyon Health Workers Party-List at ang mga dokumento na nagpapatunay na kinakatawan nito ang mga marginalized at underrepresented sector. Pinanghawakan nito ang naunang desiyon sa halip na bigyang pagkakataon ang isang tunay na kinatawan ng manggagawang pangkalusugan na patunayang ang mga myembro nito ay marginalized at underrepresented.

Bagama’t ibinasura na ng COMELEC ang MR ng Aksyon Health Workers Party-List, ito ay nananatiling matatag dahil malinaw sa libu-libong myembro nito na nagmula sa sektor pangkalusugan at malawak na mamamayan na ito ang kakatawan sa interes at magiging boses ng mga marginalized at underrepresented sector sa Kongreso.

Kung kaya, noong Enero 25, 2019, naghain ng Petition for Certiorari with Very Urgent Prayer for the Issuance of Writ of Mandatory Injunction upang hilingin sa Korte Suprema na ipawalambisa ang resolusyon ng COMELEC at payagang lumahok ang Aksyon Health Workers Party-List sa halalang Mayo 2019.

Kailangan ng kinatawan sa Kongreso ng tapat at matapang na magdadala ng mga hinaing at di-makatarungang kalagayang-paggawa na nararanasan ng mga manggagawang pangkalusugan at propesyunal gaya ng kontraktwalisasyon, mababang sahod, kakulangan o kawalan ng benepisyo, hindi makataong kalagayan sa paggawa, kawalan ng Magna Carta of Private Health Workers, at marami pang iba. Kailangan ng kinatawan sa Kongreso na magtataguyod ng serbisyong pangkalusugan na matatamasa ng lahat ng mamamayan sa lahat ng panig ng bansa at magtutulak na alisin ang Value Added Tax (VAT) sa lahat ng gamot.

Ang mga batayang ito ang nagpapaalab ng hangaring higit na paglingkuran ang sambayanan sa Kongreso.

Nais ng petisyong ito na makakalap ng mga lagda upang iparating sa Supreme Court at sa COMELEC na ang Aksyon Health Workers Party-List ay binubuo ng mga marginalized at underrepresented sector ng mga manggagawang pangkalusugan at propesyunal, pasyente, at tagataguyod ng kalusugan.

Dahil dito, ang Aksyon Health Workers Party-List ay lehitimong kakatawan sa interes ng mga myembro nito para sa isang sistemang pangkalusugan na tunay na kumakalinga sa mamamayan at kumikilala sa kanilang mga karapatan.

LEHITIMONG KUMAKATAWAN ANG AKSYON HEALTH WORKERS SA MARGINALIZED AT UNDERREPRESENTED SECTOR NA MGA MYEMBRO NITO AT LUMALAGDA AKO PARA SUPORTAHAN ANG KANILANG APELA NA TUMAKBO SA HALALANG 2019.

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!