Support the Rijksakademie, secure the art of the future

Support the Rijksakademie, secure the art of the future

Started
June 14, 2011
Petition to
the Secretary of Culture Mr. Halbe Zijlstra, Members of the Parliament
Petition Closed
This petition had 7,141 supporters

Why this petition matters

Started by Rijksakademie van beeldende kunsten

The existence of the Rijksakademie van beeldende kunsten is being threatened by the Dutch Government. The intention to terminate governmental support as of 2013 endangers the future of this crucial source of top talent in the visual arts.

The Rijksakademie was founded by law in 1870 to keep Dutch talented artists in the Netherlands and to attract talent from abroad. The Rijksakademie holds State Collections on artistry and organizes the Prix de Rome. The internationally acclaimed residency program has enabled artists to make an essential contribution to the local and global art scene. For 141 years the institute has delivered artists like George Breitner, Piet Mondriaan, Karel Appel and more recent Michael Raedecker, Folkert de Jong, Fiona Tan, Meshac Gaba and Yael Bartana. Artists who have been able to excel and achieve a strong independent position. Their work is shown in leading museums, galleries and biennials and acquired for important collections all over the world.

The Rijksakademie is a healthy institute with a continuously growing, vast base of support. It serves as an example for residency programs and non-profits worldwide. It would be a devastation for Dutch culture if this institute would be terminated. This is why we plead to the Dutch Government to guarantee the continuation of the Rijksakademie and act as a responsible partner, also towards the other financial partners of the Rijksakademie, by creating a long term strategy.

 The Rijksakademie is part of a large community. We have launched this online petition to reach out to our alumni, friends, partners and supporters from all over the world.

 Please join us to secure the Rijksakademie as a vital source of the art of the future.

Voice your opinion and leave a personal message

Rijksakademie van beeldende kunsten, Rijksakademie artists and alumni 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse versie:

Topinstituut Rijksakademie van beeldende kunsten wordt bedreigd door het kabinet.
Het voornemen van de staatssecretaris van OCW om de overheidsfinanciering stop te zetten vanaf 2013, bedreigt het voortbestaan van de Rijksakademie als belangrijke bron van toptalent in de beeldende kunsten.

In 1870 werd de Rijksakademie bij Wet opgericht door Koning Willem III met als doel talentvolle kunstenaars in Nederland te behouden en buitenlands talent aan te trekken. Tot het erfgoed van de Rijksakademie behoren de Rijkscollecties en de Prix de Rome. Het internationaal geprezen residency programma biedt een excellente infrastructuur van technische en artistieke begeleiding dat kunstenaars in staat stelt een wezenlijke bijdrage te leveren aan de lokale en internationale kunstwereld.
Kunstenaars zoals Breitner, Mondriaan, Karel Appel en meer recent Michael Raedecker, Folkert de Jong, Fiona Tan, Meshac Gaba en Yael Bartana zijn oud-residents van het instituut. Kunstenaars die zich ontwikkelden tot de top van de internationale kunstwereld. Hun werk is te zien in toonaangevende musea, galerieën en biënnales en wordt aangekocht door belangrijke collecties wereldwijd.

De Rijksakademie is een gezonde instelling met een groot netwerk en draagvlak binnen en buiten Nederland. Het dient als een voorbeeld voor residency programma's en non-profitorganisaties wereldwijd. Een wegbezuiniging van dit instituut zou een ramp zijn voor de Nederlandse beeldende kunstsector en de positie van Nederland in het internationale veld van de hedendaagse kunst.

Daarom vragen we de Nederlandse regering om tijd en een financiële basis om in het veranderende klimaat de Rijksakademie voort te zetten. De Rijksakademie vraagt dit kabinet verantwoordelijkheid te nemen, ook naar het opgebouwde mecenaat van de Rijksakademie, om een lange termijn strategie te ontwikkelen.

Wij hebben deze petitie in het leven geroepen om steun te vragen aan onze alumni, vrienden, partners en iedereen die ons een warm hart toedraagt.


Steun ons de toekomst van de Rijksakademie veilig te stellen.

Teken de petitie en laat een persoonlijke boodschap achter.

Rijksakademie van beeldende kunsten
Rijksakademie kunstenaars en alumni

 

Petition Closed

This petition had 7,141 supporters

Share this petition

to help others easily find and sign the petition.

Decision Makers

  • the Secretary of Culture Mr. Halbe Zijlstra, Members of the Parliament