Stoppa införandet av mobilhotellet för åk 7-9 på Stims!

Stoppa införandet av mobilhotellet för åk 7-9 på Stims!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Elias Sjögreen started this petition to Students and

Det senaste fredagsbrevet, årets första fredagsbrev har i sig information om införandet av mobilhotell för åk 7-9 på vår skola, Stockholms Internationella Montessoriskola. Detta accepterar vi inte och vi kräver att få en röst när det gäller detta!

 

I fredagsbrevet motiveras beslutet som ett slags sätt att göra oss elever mer fokuserade, förebygga psykosocial ohälsa och skapa en lugnare arbetsro. Men detta är helt enkelt inte sant! Det kommer alltid finnas något som kommer ta vår uppmärksamhet ifrån arbetet, det kommer alltid finnas något som splittrar arbetsron och förslaget kommer inte förebygga psykosocial ohälsa, det kommer bygga den. Mycket av elevernas säkerhet kkmmer från vår tillgång till våra mobiler, vi blir snabbt kontaktade om någonting händer och vi får reda på viktiga nyheter i området betydligt snabbare än någon lärare hinner informera oss om. Om en mobiltelefon stör pedagokiken under en lektion ska det problemet självklart omhändertas men om den används under t.ex en rast finns det väldigt få anledningar att den ska bli beslagtagen och detta ska resoneras väl. 

 

Förutom att många av argumenten som används för ett mobilhotell lätt kan besvaras så finns det fler anledningar till varför vi borde få ha kvar våra mobiler. Det är ett användbart pedagogiskt verktyg för t.ex dokumentera vad som skrivs på whiteboardtavlor då många lärare tror att vi ska kunna och komma ihåg det som sägs efter lektionen utan ett SchoolSoft eller Google classroom inlägg. Mobiltelefonerna hjälper även eleverna hitta till rätt lektion med hjälp av schemat på SchoolSoft och kan ge viktig information som läxor, fredagsbrev och vad det blir för skolmat.

 

Om ni vill stå upp mot mobilhotellet som ska införas kan ni dela denna petition, skriva under och vägra lämna in era mobiltelefoner när det sker. Dem har ingen rätt att med våld eller mot elevens vilja ta den om den inte stör pedagokiken! 

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!