Petition Closed

Same Sex Marriage: Love wins and love reigns

This petition had 22 supporters


Ang buhay ng isang tao ay hindi perpekto. May pagkakaiba man, iisa pa din ang gusto ng bawat isa. Respeto mula sa pamilya at kapwa. Ang petition na ito ay nagsisilbing pampagising sa natutulog nating diwa upang matulungan ang ating mga kababayan na nabiktima ng matinding diskriminasyon at mamulat ang sambayanan sa kung anong kaya nilang gawin.

Lahat tayo pantay-pantay, hindi basehan ang estado natin sa buhay para manglait tayo ng ibang tao. Wala tayong karapatan para manghusga ng ibang tao kasi tayo din mismo ay hindi perpekto.

Mga "lesbian", "gay", at maging "bisexual" madalas silang mahusgahan ng mga tao, kasalanan ba nila 'yun? Hindi, dahil nilabas lang nila kung ano ang tunay na sila. Walang masamang isigaw kung ano ka man, pero ang masama ay yung husgahan sila sa pagkatao nila.

Madaming hindi sang-ayon sa LGBT community, pero bilang tao dapat pa rin nating respetuhin at igalang ang kapwa natin. Hindi sa kaparaanan na makianib tayo sa kanila, pero malaking respeto na sa ating kapwa na ipakita natin na hindi sila iba sa atin.

Hindi kasalanan ang magmahal, mapakapareho mo pa yan ng kasarian o hindi, ang mahalaga ay nagmahal ka. Ang pagmamahal ang ugat ng lahat. Hindi masamang magmahal basta siguraduhin mong hindi ka nakakaapak o nakakasakit ng ibang tao. Ang pagmamahal kasi ay yung pakiramdam na hindi mo mapigilan na magkagusto sa isang tao sa romantikong paraan, yung kahit ayaw mo pero pag tinamaan ka wala ka ng kawala. Hindi kasi natin madidiktahan ang pagmamahal o ang ating puso mismo. Kaya yung mga kapwa natin na nabibilang sa LGBT community, hindi nila kasalanan yun dahil nagmahal lang naman sila. Kalayaan ang gustong matamasa ng mga katulad nila. Hayaan nating maranasan nila ito habang nagpapakatotoo sila sa kanilang sarili.

Stop the hate, and start the love.

SUPPORT SAME SEX MARRIAGEToday: Glorie is counting on you

Glorie Racelis needs your help with “Students: Same Sex Marriage: Love wins and love reigns”. Join Glorie and 21 supporters today.