Provide free WiFi in school

Provide free WiFi in school

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Julius Caezar Pacio started this petition to Students

   Students have no access to the internet which leads to poor academic performance especially in activities and research.

   Kinakailangan na makagamit ng free wifi ang nga estudyante sa paaralan kahit papano. Upang kung sakali man na may kailangan tayong i-search at wala tayong load na magagamit ay meron namang WiFi ang paaralan na maaasahan natin. At isa pa ay makakatipid tayo dito kasi kung kakailanganin nating gumamit ng computer or internet ay hindi na nating kakailanganjng pumunta sa ibat-ibang computer shop dahil dito sa mismo nating paaralan ay meron tayong sariling computer room at magagamit natin ito kung meron na tayong free WiFi.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!