TË MOS MERRET NË KONSIDERATË REZULTATI I PROVIMIT TË MATEMATIKËS, POR MESATARJA E GJIMNAZI

TË MOS MERRET NË KONSIDERATË REZULTATI I PROVIMIT TË MATEMATIKËS, POR MESATARJA E GJIMNAZI

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Studentet Denoncojne started this petition to @studentet__denonocojne

Duke marrë parasysh që provimi i Matematikës ka qenë tepër i vështirë për maturantët (për aq kohë sa maturantët pjesën më të madhe të mësimit e kanë bërë ONLINE) por mbi të gjitha nuk ka qenë i përshtatur me modelet e testit që kanë pasur maturantët:

Kërkojmë nga Ministria e Arsimit mosmarrjen në Konsideratë të rezultetit për provimin e Matematikës por të merret mesatarja e Gjimnazit!

Në rast të mos marrjes së një përgjigje pozitive , Maturantët do ti drejtohen Gjykatës Administrative!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!