Петиция закрыта

Straż Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej: Pozwolić przejście graniczne na rowerze w punkcie kontrolnym WarszawskiMost

Эта петиция собрала 919 подписантов


W celu popularyzacji roweru jako środka transportu dla mieszkańcówregionutransgranicznegoBiałorusi i Polski oraz rozwijania turystyki międzynarodowej,  wymiany kulturowej między Polską a Białorusią, wartości UE dla obywateli Białorusi, prosimyo pozwolenie na przekraczanie granicy na rowerze na wszystkich przejściach granicznych, na którychmożliwyjest przejazd samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, w tym również w punkcie kontrolnym "Warszawski Most". W celu uproszczenia procedury rejestracji rowerzystów proponujemyumożliwienie przekraczania granicy rowerem osobom nie posiadającym towarów podlegających pisemnej deklaracji.Cегодня Владимир рассчитывает на вас

Владимир Брестский нуждается в вашей помощи с петицией «Straż Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej: Pozwolić przejście graniczne na rowerze w punkcie kontrolnym WarszawskiMost». Владимир и 918 участников этой кампании рассчитывают на вас сегодня.