Петиция закрыта

Körkortsboken, samt gärna andra läromedel vara översatta till ryska.

Эта петиция собрала 244 подписанта


Здравствуйте! 

Настоящим мы хотим, чтобы учебник "Правила дорожного движения", а также другие учебные материалы о дорожных правилах , были переведены на русский язык.

Перевод учебника "Правила дорожного движения" ('Körkortsboken") и других учебных материалов со шведского языка на русский поможет многим тысячам русскоязычных людей, проживающих в Швеции успешно освоить данный материал и повысит безопасность на дорогах. Мы будем только благодарны за вашу помощь. 


Это ходатайство написано с намерением, чтобы STR была знакома с голосованием. Результаты должны быть отправлены в STR.

* STR - это организация, издающая учебник "Правила дорожного движения" и другие учебные материалы касаемые дорожного движения.

Это ходатайство будет опубликовано в других группах на Фейсбуке, обращено всем бывшим странам Советского Союза / русскоязычныим народам.


-----------

Hej! 

Härmed vill vi att Körkortsboken , samt gärna andra  relevanta läromedel vara översätta till ryska.

Översättningen av läroboken Körkortsboken och annat pedagogiskt material från svenska till ryska hjälper många tusen rysktalande personer, som bor i Sverige,  att framgångsrikt bemästra detta material och höja trafiksäkerheten. Vi blir väldigt tacksamma för er hjälp.

Denna petition är författad med ändamål att STR bekantar sig med röstningen. Resultaten ska skickas till STR.

*STR är en organisation, som bl.a.utfärdar Кörkortsboken och andra läromedel inom vägreglerna.

Denna petition kommer att vara publicerat i andra fb-grupper, riktar sig mot alla f.d.Sovetjunionen länderna/rysktalande folkgrupper.Cегодня Sofia рассчитывает на вас

Sofia Sofochka нуждается в вашей поддержке петиции «STR: Körkortsboken, samt gärna andra läromedel vara översatt till ryska.». Sofia и 243 участника этой кампании рассчитывают на вас сегодня.