Norge, forby import av isbjørnskinn NÅ!

0 have signed. Let’s get to 2,500!


Isbjørnen ble fredet i Norge allerede i 1973. Visste du at Norge er en av verdens største importører av isbjørnskinn?

Stort sett er det klimaendringene som regnes som den største trusselen mot verdens isbjørner. I virkeligheten er den mest akutte trusselen menneskene og deres geværer. I en rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) fra 2020 ble det konkludert med at det ikke kan utelukkes at internasjonal handel med isbjørn truer artens overlevelsesevne.

Mange av isbjørnens delbestander er i nedgang. Stadig tap av leveområder vil føre til ytterligere nedgang i bestandene. Det internasjonale markedet for handel med isbjørnprodukter er betydelig og Norge er delaktig i dette.

Kommersielt handel av isbjørnskinn fører til selektiv jakt der de største bjørnene med best skinnkvalitet og verdi blir skutt. Det er langt fra bærekraftig å la de minste og svakeste bjørnene prøve å klare seg i de vanskelige tidene med issmelting. 

Tollvesenet i Norge innrømmer at de har lite kontroll på importen. Det er fullt mulig å fjerne merkingen på skinn, og sende dokumentasjon på at bjørnen er skutt lovlig tilbake til Canada, slik at den kan benyttes igjen på en ulovlig skutt bjørn. Tollsjefen i Nord-Norge er klar over smutthull i loven som muliggjør illegal import, men norske myndigheter har så langt ikke gjort noe for rette opp i denne feilen.

Norsk Polarinstitutt støtter et importforbud på isbjørnskinn.  Vi ønsker at Norge innfører et forbud NÅ!

Er du enig? Signer og del! 

#importforbudavisbjørnskinn

Underskriftene vil bli overlevert Klima og Miljøvernministeren. 

Photo: Ole J. Liodden