Petition Closed

Stoppa nedläggning av Adolf Fredriks Kammarkör

This petition had 871 supporters


Adolf Fredriks Kammarkör startades för fem år sedan och har på kort tid blivit en mycket uppskattad kör med framträdanden på folkoperan, konserter i Stockholm och under förra året ett luciaframträdande i Notre Dame, Paris. Den har, som den enda blandade profilkören på skolan, varit en fantastisk möjlighet för alla elever som vill komma lite längre med sin körsång att ytterligare fördjupa sina kunskaper i sång i blandad kör, gett värdefulla erfarenheter, stor glädje och oförglömliga minnen. Förutom att kören har varit en värdefull möjlighet för eleverna har kören också stärkt skolans renommé och ökat skolans exponering i Sverige och även utanför Sveriges gränser.

För några veckor sedan beslutade rektorn på Adolf Fredriks Musikklasser att kammarkören ska läggas ner till sommaren. Den främsta anledningen till beslutet sägs vara att dirigenten (Pelle Olofson) inte får betalt för sitt arbete med kammarkören. Vi har därför föreslagit att dirigenten ska kunna arbeta med kören utanför sin tjänst men i skolans namn och lokaler på samma vis som exempelvis föräldrakören.

Vi vill att kammarkören ska finnas kvar för alla elever som även i framtiden vill ha möjlighet att ytterligare fördjupa sina kunskaper i sång i blandad kör. Genom att skriva under denna namninsamling visar du ditt stöd för kören och musiken. Tillsammans kan vi göra skillnad, och tillsammans kan vi kämpa för att stoppa nedläggningen av Adolf Fredriks Kammarkör.Today: Per-Åke is counting on you

Per-Åke Byström needs your help with “Stoppa nedläggning av Adolf Fredriks Kammarkör”. Join Per-Åke and 870 supporters today.