Petition Closed

De har felbehandlat djuren i flera år, och avlivat djur på mycket felaktigt vis! Och de missgynnar djurens hälsa och även arbetarnas. Detta måste stoppas, för djurens rättigheter och rätt att leva som de borde i frihet!

Letter to
Öland djurpark Stoppa Ölands Djurpark
1967 Inger Davidsen
Sluta att ha djur i sin park

De har felbehandlat djuren i flera år, och avlivat djur på mycket felaktigt vis! Och de missgynnar djurens hälsa och även arbetarnas. Detta måste stoppas, för djurens rättigheter och rätt att leva som de borde i frihet!

Inger Davidsen started this petition with a single signature, and now has 91 supporters. Start a petition today to change something you care about.