Petition update

Min historie fra Palestina

Palestinske Asylsøker
Oslo, Norway

Oct 4, 2011 — Før jeg fylte ti jeg var vitne til at min fetter ble drept av en bombe, og på nært hold så jeg hans blod og hans avrevne lemmer.

Ettersom min far ble eldre og med tiden ute av stand til å arbeide, falt ansvaret for å støtte familien på guttene i familien; på mine brødrene og meg selv. Etter fire års arbeid giftet min eldste bror seg, og min andre bror mistet jobben. På grunn av dette var jeg i en periode den eneste som var i stand til å brødfø den store familien. Men alt dette ansvaret drepte ikke mitt håp og mine drømmer.


Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.