STOP using gender stereotypes and accept that we are all unique.

0 have signed. Let’s get to 500!


We want to raise awareness of gender stereotyping and make people stop and think before using gender stereotypes. Rydyn ni eisiau codi ymwybyddiaeth o stereoteipio ar sail rhyw. Rydyn ni eisiau i bobl stopio a meddwl cyn defnyddio stereoteipio. 

Gender stereotyping is OUTRAGEOUS. Outrageous in that in the year 2018 gender stereotyping is still happening on a daily basis. We are year 6 children from Newport, South Wales who have had enough of being judged on the basis of our gender. Us girls are fed up of being told we can't play football, that too many clothes are PINK and that young girls like Barbie dolls and wearing dresses. Us boys are fed up of being told that we should be macho and like sports and be good at practical skills like building and engineering. We think that in today's day an age EVERYBODY should have the right to be themselves and choose WHO they want to be and WHAT they want to do. STOP.THIS.NOW.  #followyourownpath

Rydyn ni yn blant o ysgol Gymraeg Casnewydd ac rydyn ni eisiau newid Stereoteipio. Mae stereoteipio yn anghywir. Dydyn ni methu credu yn 2018 fod stereoteipio dal yn digwydd. Rydyn ni yn blant blwyddyn 6 sydd wedi cael digon o gael ein barnu oherwydd ein rhyw. Mae'r merched wedi cael llond bol o bobl yn dweud nad ydyn ni yn gallu chwarae pel-droed, fod llawer o ddillad merched yn binc a bod merched ifanc fod hoffi Barbies a gwisgo ffrociau. Mae y bechgyn wedi cael llond bol o bobl yn dweud bod angen i ni angen bod yn "macho", hoffi chwaraeon a bod yn dda gyda sgiliau ymarferol fel adeiladu a pheirianneg. Yn y byd heddiw, dylai fod gan BAWB yr hawl i fod yn unigryw ac i ddewis PWY ydyn nhw fel person. STOPIWCH HYN NAWR!!! #dilynwchllwybreichhun


Want to share this petition?