Stop Unmerited 50/50 @ NWU Pukke

0 have signed. Let’s get to 10,000!


It has come under our attention that the 50/50 is not merit-based.
As can be seen by the senior and first-year placements for 2020 there is a fixed quota which is not supported by merit.

As Pukke we need to unite against this decision made without our input. This isn't about transformation anymore, this has become discrimination.
_________________________________
Dit het onder ons aandag gekom dat die 50/50 nie op meriete gebaseer is nie. Soos gesien kan word deur die senior en eerstejaarsplasings vir 2020, is daar 'n vaste formule en is dit nie ondersteun deur meriete nie. 

As Pukke moet ons saamstaan teen hierdie besluit wat sonder ons insette geneem was. Hierdie is nie meer oor transformasie nie, hierdie is nou diskriminasie.

#MyNWU #HumanRights #Menseregte