#Kurd4UN ! Recognition of the Kurd People Identity at the United Nations

#Kurd4UN ! Recognition of the Kurd People Identity at the United Nations

0 have signed. Let’s get to 50,000!
At 50,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
House of Kurds started this petition to United Nations and

for PR enquiries contact us at: pr@houseofkurds.org 

English | Kurdî | Français | Hebrew | Русский | Deutsch | عربي | Dutch | فارسی

There are more than 63 million Kurds across the globe. They originate from Kurdistan which is divided between Turkey, Iran, Iraq and Syria. The division took place after World War One, when the Treaty of Sèvres was ignored and the Sykes-Picot Agreement was implemented, preventing the establishment of a Kurdish state and turning artificially the Kurdish people into an unprotected “minority" in each of these oppressive states. 

We, the Kurdish people, speak our own language, share a culture and history, and identify ourselves as Kurds, regardless of the nationality we hold. The four governments of Turkey, Iran, Iraq and Syria do not welcome or accept the existence of the Kurdish identity. We have been oppressed, forcibly assimilated, discriminated against, and murdered for decades.We believe that our identity should be respected and not suppressed. We have a rich history, culture, cuisine and architecture. We have been defending our cultural rights, against discrimination and racism.
We have a voice and we want to be recognised on the global stage. The United Nations and international community are not recognising our voice by calling us a minority. 

A Kurdish representation among the nearly 200 seats at the United Nations could change this circumstance and allow us to participate in the global community and develop the peace movement in the Middle East and the world. As we have been displaced and divided into multiple states among the Middle East and we have lost our voice, we would like to communicate our perspective and interests to the world.


The United Nations was founded on the principle of fundamental representations of sovereign states and those who live within, i.e. its people. We herewith call for a resolution acknowledging that the Kurds are a people and not a minority, to conduct an impartial population census of the Kurds in these countries, to recognise our national identity wherever we are, and include us in the international community by granting us a seat which will represent the 63 million plus KURDISH PEOPLE, and give us a voice to be heard on the global stage.


We appreciate every support signing our petition to help us raise our mission to the United Nations.

#Kurd4UN

.................................................

Ji bo nasîna kurdan wekî netewek biserêxwe, tu jî navê xwe bide!

Bi armanca pejirandina kurdan wekî netew û pêkanîna nûneratîya wan di nav rêxistina Netewên Yekbgirtî (NY) de.

Gelek çavkaniyên dîrokî, - yek ji wan Peymana Sevrê ya 10-08-1920 an-, reseniya hebûna bi dehên mîlyon (niha zêdeyî 63 milyonî), kurdên li ser xaka xwe ya dîrokî – Kurdistan tekez dikin. Kurd îro jî li wî welatê xwe yê ko di navbera Turkiyê, Îranê, Îraqê û Sûriyê de hatine dabeş kirin, dijîn. Parçekirina kurdan di nav sînorên van dewletên nuhavakirî de, encama xalbendên nehînî yên Peymana Saykes – Picot û paşguhxistina biryarên Peymana Sevrê yên derbarî pêkanîna statuyeke yasayî ji bo kurdan, bû. Peymana Saykes – Picot netewa kurd ji mafê çarenûs û avakirina dewleta wê ya netewî bêpar hişt, bi neheqî ew mîna çar ”kêmnetewên” neyasayî, li her çar dewletan, hesibandin.

Em endamên netewa kurd, hîn li ser xaka xwe ya dirokî dijîn, xwedî ziman û çandeke taybet in, dîroka me ya netewî ji hezarên salan ve navdar e, û tevî nasnameya li ser me ferzkirî, em xwe neteweke cihê û serbixwe dibînin.

Hikumetên Tirkiyê, Îran, Îraq û Sûriyê, nasnameya netewa kurd napejirînin û hebûna wê, mîna neteweke serbixwe, nas nakin. Bi dehan sal in, netewa me, ji alîyê van rêjîman ve, tuşî çewisandina hovane, cidahîya nijadperestî, asîmîlekirina bi zorê, kuştin û helmetên komkujîyê dibe.

Em kurd, mîna hemû mirovên din, sûr in li ser mafê parastina nasname û çanda xwe, sûr in ko em xwe li hemberî planên nijadperestîyê biparêzin.

Em hewl didin ko em, wek netew bên pejirandin û nûnerîtîya me di sazîyên navnetewî de bi cih bê. Lê mixabin, ji ber binavkirina me wek kêmnetewe, NY û Civata Navnetewî ev nûneretî hîn nedane me.

Eger kurd bibin xwedî deng û nûnerîtîya wan cihekî di nav zêdeyî 200 kursiyên (NY) de hebe, dê rewşa siyasî li herêmê bê guhertin û rê li ber kurdan vebe ko beşdarîyeke çalak di civata navnetewî de bikin û hewildanên aştîyê li Rojhelata Navîn û cihanê xurttir bikin. Em netewa kurd, ji ber ko dewletên dagirkirên welatên me, me napejirînin û ji bo nemana me dixebitin, em neçar in dengê xwe bigihînin cihanê…

Rêxistina Netewên Yekbûyî ji bo nûnerîtîya netewan, ne tenê ji bo dewletan, hatiye damezirandin. Lewra jî em daxwaza biryareke navnetewî dikin ko kurd wek netew, ne kêmnetewe, bên nasîn, serjimareke bêlayene li van welatan ji bo hejmara kurdan bê pêk anîn. Em herwiha dixwazin ko nasnameya me ya netewî, li her cihê em lê dijîn, bê pejirandin, û bi riya destxistina deng û nûnerîtîya 63 milyon mirovên kurd, em jî têkevin nav civata navdewletî.

Em imzekirina vê nameya ji bo NY û piştgirîya xebata encamdana armancên wê, bilind dinirxînin.

Ji bo kurd wekî netew bêne nasîn, imze bike!

#Kurd4UN

.................................................

Il y a plus de 63 millions de Kurdes à travers le monde. Ils sont originaires du Kurdistan qui est divisé entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. La division a eu lieu pendant la première guerre mondiale, lorsque les accords de Sykes-Picot ont été signés en secret et par la suite le traité de Sèvres a été ignoré, empêchant l'établissement d'un État kurde et faisant du peuple kurde une «minorité» dans chacun de ces États oppressifs.

Nous, le peuple kurde, parlons notre propre langue, partageons une culture et une histoire, et nous nous identifions comme Kurdes, quelle que soit la nationalité que nous détenons. Les quatre gouvernements de Turquie, d'Iran, d'Irak et de Syrie ne saluent ni n'acceptent l'existence de l'identité kurde. Nous avons été opprimés, assimilés de force, discriminés et assassinés pendant des décennies. Nous pensons que notre identité doit être respectée et non réprimée. Nous avons une histoire, une culture, une cuisine et une architecture riches. Nous défendons nos droits culturels contre la discrimination et le racisme. Nous avons une voix et nous voulons être reconnus sur la scène mondiale. L’ONU et la communauté internationale ne reconnaissent pas notre voix en nous qualifiant de "minorité".

Une représentation kurde, parmi près de 200 sièges, aux Nations Unies pourrait changer cette situation et nous permettre de participer à la communauté mondiale et de développer le mouvement de paix au Moyen-Orient et dans le monde. Étant donné que nous avons été déplacés et divisés en plusieurs états du Moyen-Orient et que nous avons perdu notre voix, nous souhaitons communiquer notre perspective et nos intérêts au monde.

L'Organisation des Nations Unies a été fondée sur le principe des représentations fondamentales des États souverains et de ceux qui y vivent, c'est-à-dire de son peuple. Nous appelons par la présente à une résolution reconnaissant que les Kurdes sont un peuple et non une minorité, à mener un recensement impartial de la population des Kurdes dans ces pays, à reconnaître notre identité nationale où que nous soyons, et à nous inclure dans la communauté internationale en nous accordant un siège qui représentera plus de 63 millions de PERSONNES KURDES, et ce qui nous donnera une voix pour être entendus sur la scène mondiale.

Nous apprécions chaque soutien apporté à la signature de notre pétition pour nous aider à avancer notre mission auprès des Nations Unies.


#Kurd4UN

.................................................

ישנם יותר מ -63 מיליון כורדים ברחבי העולם. מקורם בכורדיסטן המחולקת בין טורקיה, איראן, עיראק וסוריה. החלוקה התרחשה לאחר מלחמת העולם הראשונה, כאשר התעלמו מהסכם סברס והסכם סייקס-פיקו יושם, מנע הקמת מדינה כורדית והפך באופן מלאכותי את העם הכורדי ל"מיעוט" בלתי מוגן בכל אחת מהמדינות המדכאות הללו. .

אנו, העם הכורדי, דוברים את שפתנו, חולקים תרבות והיסטוריה, ומזהים את עצמנו כורדים, ללא קשר לאום שאנו מחזיקים בו. ארבע ממשלות טורקיה, איראן, עיראק וסוריה אינן מברכות או מקבלות את קיומה של הזהות הכורדית. היינו מדוכאים, נטמעים בכוח, מופלים לרצוח ונרצחנו ​​במשך עשרות שנים. אנו מאמינים כי יש לכבד את זהותנו ולא לדכא אותה. יש לנו היסטוריה עשירה, תרבות, מטבח ואדריכלות. הגנו על זכויותינו התרבותיות, נגד אפליה וגזענות.
יש לנו קול ואנחנו רוצים שיכירו אותנו בבמה העולמית. האו"ם והקהילה הבינלאומית אינם מזהים את קולנו בכך שהם מכנים אותנו כמיעוט.

אנו, העם הכורדי, דוברים את שפתנו, חולקים תרבות והיסטוריה, ומזהים את עצמנו כורדים, ללא קשר לאום שאנו מחזיקים בו. ארבע ממשלות טורקיה, איראן, עיראק וסוריה אינן מברכות או מקבלות את קיומה של הזהות הכורדית. היינו מדוכאים, נטמעים בכוח, מופלים לרצוח ונרצחנו ​​במשך עשרות שנים. אנו מאמינים כי יש לכבד את זהותנו ולא לדכא אותה. יש לנו היסטוריה עשירה, תרבות, מטבח ואדריכלות. הגנו על זכויותינו התרבותיות, נגד אפליה וגזענות.
יש לנו קול ואנחנו רוצים שיכירו אותנו בבמה העולמית. האו"ם והקהילה הבינלאומית אינם מזהים את קולנו בכך שהם מכנים אותנו כמיעוט.

האו"ם נוסד על פי עקרון הייצוגים הבסיסיים של מדינות ריבוניות ושל מי שחיים בתוכו, כלומר אנשיה. אנו קוראים בזאת להחלטה המכירה בכך שהכורדים הם עם ולא מיעוט, לערוך מפקד אוכלוסין חסר פניות של הכורדים במדינות אלה, להכיר בזהותנו הלאומית באשר אנו, ולכלול אותנו בקהילה הבינלאומית על ידי מתן לנו מושב שייצג את 63 מיליון פלוס KURDISH PEOPLE, וייתן לנו קול להישמע על הבמה העולמית.

אנו מעריכים כל תמיכה בחתימת העצומה שלנו כדי לסייע לנו להעלות את משימתנו לאו"ם.

#Kurd4UN

………….

Признать курдов, как народ!

Несколько источников, в том числе Севрский мирный договор от 10 августа 1920 года, доказывают, что более 63 миллионов курдов живут на своей земле Курдистан, которая находится в Турции, Иране, Ираке и Сирии. Курды были разделены на эти страны после неосуществления Севрского мирного договора и реализации Соглашения Сайкса-Пико, которое искусственно подтолкнуло нас к статусу «меньшинства», не дав курдскому народу собственное государство.
Тем не менее курды, которые на протяжении тысячелетий проживают на своей земле, имеют свой курдский язык, культуру, историю и идентифицирует себя как курды, не имеющие отношения к национальности.
Четыре правительства Турции, Ирана, Ирака и Сирии не приветствуют и не признают существование идентичности курдов. В течение десятилетий нас угнетали, ассимилировали, дискриминировали, убивали и режим этих четырех стран пытался полностью нас уничтожить.
КУРДСКИЙ НАРОД верит, что мы, как и все другие народы, должны иметь нашу идентичность, должны защитить свои культурные права и защитить себя от расизма, иметь голос и быть признанными, как народ.
Организация Объединенных Наций и международное сообщество не дают нам этого голоса, называя нас меньшинством.
Представительство, которое представляет курдский народ и которое занимает почти 200 мест в Организации Объединенных Наций, могло бы изменить это обстоятельство и позволить нам участвовать в глобальном сообществе и развивать движение за мир на Ближнем Востоке и в мире. Мы хотели бы сообщить миру о наших возражениях и интересах как курдов, так как государства, в которых мы разделились, отвергают нас.
Организация Объединенных Наций была основана на фундаменте для представления наций и народов, а не только государств. Настоящим мы призываем принять резолюцию, признающую, что курды - это народ, а не меньшинство, для проведения беспристрастной переписи населения курдов в этих странах, для признания нашей национальной идентичности, где бы мы ни находились, и включения нас в международное сообщество, предоставив нам место, которое будет представлять 63 миллионов + КУРДСКИЙ НАРОД и даст нам голос.
Мы ценим любую помощь в поддержке нашей петиции, чтобы помочь нам повысить нашу миссию при Организации Объединенных Наций.

 #Kurd4UN

.................................................

Viele Quellen belegen, darunter der Vertrag von Sèvres vom 10. August 1920, daß mehr als 63 Millionen der Kurden rund um den Erdball in ihrem Land Kurdistan leben, das sich in der Türkei, dem Iran, dem Irak und in Syrien befindet. Kurden wurden auseinandergerissen und diesen Ländern zugeordnet, nachdem der Vertrag von Sèvres nicht umgesetzt wurde und uns das Sykes-Picot- Abkommen künstlich in den Status als "Minderheit" abdrängte, weil dem Kurdischen Volk der eigene Staat verwehrt wurde.


Wir, das kurdische Volk, als das wir seit tausenden von Jahren auf unserem Land leben und unsere kurdische Sprache, Kultur und Geschichte haben, identifizieren uns unabhängig davon, welche Staatsangehörigkeit wir haben, als kurdisches Volk.


Die 4 Regierungen der Türkei, des Iran, des Irak & Syriens begrüßen weder, noch akzeptieren sie die Existenz der Identität als kurdisches Volk. Wir sind über Jahrzehnte unterdrückt, assimiliert, diskriminiert und ermordet worden, und die Regime dieser 4 Länder haben versucht uns vollständig auszulöschen.


Das KURDISCHE VOLK glaubt, dass es uns wie allen anderen Völkern zusteht, dadurch unsere Identität anzunehmen, unsere kulturellen Rechte zu verteidigen und uns gegen Rassismus zu schützen, daß wir eine Stimme haben und als Volk anerkannt sind.


Die Vereinten Nationen & die internationale Gemeinschaft geben uns diese Stimme nicht, indem sie uns eine Minderheit nennen.


Eine Vertretung, die das kurdische Volk repräsentiert, unter den fast 200 Sitzen bei den Vereinten Nationen könnte diese Umstände ändern und uns erlauben, an der globalen Gemeinschaft teilzuhaben und die Friedensbewegung im Nahen Osten und der Welt zu entwickeln. Wir wünschen uns, der Welt unsere Einsprüche und Interessen als kurdisches Volk mitzuteilen, denn die Staaten, in die wir aufgeteilt worden sind, weisen uns zurück.


Die Vereinten Nationen wurden auf dem Fundament gegründet, Nationen und Völker zu repräsentieren, nicht nur Staaten. Hiermit rufen wir auf zu einer Resolution: bestätigend, dass Kurden ein Volk und nicht eine Minderheit sind, eine unparteiische Bevölkerungszählung in allen diesen Ländern durchzuführen, unsere nationale Identität, wo immer wir leben, anzuerkennen und uns in die internationale Gemeinschaft aufzunehmen durch die Gewährung eines Sitzes, der das 63 Millionen + KURDISCHE VOLK repräsentiert und uns eine Stimme geben wird.


Wir würdigen jede unterstützende Zeichnung unserer Petition als Hilfe, unser Anliegen bei den Vereinten Nationen vorzubringen.

#Kurd4UN

............................................................................................

وقع من أجل الكورد!

 
من أجل تمثيل الشعب الكوردي بمقعد خاص في الأمم المتحدة!
 
     تؤكد العديد من المصادر التاريخية، ضمنها معاهدة سيفر 10أغسطس 1920 ، على وجود شعب كوردي على أرضه التاريخية قوامه عشرات الملايين، (حالياً يقدر هذا العدد بأكثر من 63 مليون في العالم أجمع)، يقطن معظمهم في الجغرافيا التاريخية لكوردستان (المقسمة بين تركيا وإيران والعراق وسوريا). حيث تم تقسيمهم ضمن حدود هذه البلدان الناشئة حديثاً، جراء تطبيق البنود السرية لاتفاقية سايكس بيكو وبعد فشل تحقيق كيان كوردي وفق معاهدة سيفر، التي حرمت الشعب الكردي من تقرير مصيره بنفسه وإقامة دولته ودفعته بشكل مصطنع إلى وضع "أقلية" غير معترفة.
     نحن ممثلو الشعب الكوردي ما زلنا نعيش على أرضنا ونملك لغتنا الخاصة بنا وثقافتنا وتاريخنا القومي المميز منذ آلاف السنين، ونعتبر أنفسنا شعبا مستقلا بغض النظر عن الجنسية التي تم فرضها علينا.
     لا تقر حكومات كل من تركيا وإيران وسوريا والعراق بهوية الشعب الكوردي ولا تعترف بوجوده كقومية متميزة. ومنذ عقود طويلة يتعرض شعبنا للإضطهاد والتمييز العنصري والصهر القسري والقتل، وتقترف بحقنا حملات الإبادة التامة من قبل أنظمة هذه البلدان.
     نحن الكورد نؤمن بحقنا في التمتع بهويتنا إسوة بغيرنا من البشر والدفاع عن حقوقنا الثقافية  وحماية أنفسنا من المخططات العنصرية، ونسعى للإعتراف بنا كشعب، ولتمثيلنا في المحافل الدولية،  ولكن للأسف الشديد لا تمنحنا الأمم المتحدة والأسرة الدولية حق التمثيل من منطلق إعتبارنا أقلية..
     إن منح صوت للشعب الكوردي ليتم تمثيله بمقعد إلى جانب أكثر من 200 مقعدٍ في الأمم المتحدة من شأنه تغيير المعادلة وفتح المجال لنا بالمساهمة الفعالة في المجتمع الدولي وتعزيز جهود السلام في الشرق الأوسط وفي العالم. إننا كشعب كوردي مضطرون لإيصال صوتنا إلى العالم لأن الدول التي تقتسم بلادنا ترفضنا وتلغينا...  
     لقد تأسست الأمم المتحدة لتمثل الأمم والشعوب وليس الدول فقط. وبالتالي ندعو لإتخاذ قرار دولي يعترف بالكورد شعبا وليس أقلية، ولإجراء إحصاء سكاني محايد للكورد في هذه البلدان؛ كما نطالب بالإعتراف بهويتنا القومية أينما حللنا وإدماجنا في المجتمع الدولي بمنحنا مقعدًا خاصاً وصوتا يمثل أكثر من 63 مليون إنسان كوردي.
     نحن نقدر جداً كل توقيع على عريضتنا وأي دعم لها لإنجاز مهمتنا لدى الأمم االمتحدة.
 
                                        وقع من أجل الكورد   

#Kurd4UN

..............................................................................................................................

Verschillende bronnen, waaronder het Verdrag van Sèvres 10-aug-1920, bewijzen dat er meer dan 63 miljoen Koerden over de hele wereld in hun land Koerdistan wonen, onder Turkije, Iran, Irak en Syrië. De Koerden werden in deze landen verdeeld na het mislukken van de uitvoering van het Verdrag van Sèvres en de uitvoering van de Sykes-Picot-overeenkomst, die ons kunstmatig in een “minderheidsstatus” duwde door het Koerdische volk geen eigen staat te geven.

Toch zijn wij de Koerden, die sinds duizenden jaren in onze gebieden wonen en onze Koerdische taal, cultuur en geschiedenis hebben en onszelf identificeren als Koerden, ongeacht de nationaliteit die we hebben.

De 4 regeringen van Turkije, Iran, Irak en Syrië verwelkomen of aanvaarden het bestaan van de Koerdische identiteit niet. We zijn al tientallen jaren onderdrukt, geassimileerd, gediscrimineerd, vermoord en de regimes van deze 4 landen hebben geprobeerd ons volledig uit te roeien.

Wij Koerden zijn van mening dat we net als alle andere volkeren in staat moeten zijn onze identiteit te omarmen en onze culturele rechten te verdedigen en onszelf tegen racisme te beschermen door een stem te hebben en door als volk erkend te worden.

De Verenigde Naties en internationale gemeenschap geven ons deze stem niet door ons een minderheid te noemen.

Een vertegenwoordiging onder de bijna 200 zetels bij de Verenigde Naties die het Koerdische volk vertegenwoordigt, zou deze omstandigheid kunnen veranderen en ons in staat stellen deel te nemen aan de wereldwijde gemeenschap en de vredesbeweging in het Midden-Oosten en de wereld te ontwikkelen. We willen onze bezwaren en belangen als Koerden aan de wereld communiceren, omdat de staten waarin we verdeeld zijn ons afwijst.

De Verenigde Naties zijn gebaseerd op het fundament om naties en mensen te vertegenwoordigen en niet alleen staten. We verzoeken hierbij om een resolutie waarin wordt erkend dat de Koerden een volk zijn en geen minderheid om een onpartijdige volkstelling van de Koerden in deze landen uit te voeren, onze nationale identiteit te erkennen waar we ook zijn, en ons op te nemen in de internationale gemeenschap door ons een zetel te verlenen die de meer dan 63 miljoen Koerden zal vertegenwoordigen en ons een stem zal geven.

Help ons onze missie op de agenda van de Verenigde Naties te krijgen en teken de petitie:

www.change.org/KurdPeople

We waarderen alle steun en danken u voor het ondertekenen van onze petitie.

#Kurd4UN

................................................

بیش از 63 میلیون کورد در سراسر جهان وجود دارد. منشأ آنها کوردستان است که بین ترکیه، ایران، عراق و سوریه تقسیم شده است. این تقسیم‌بندی پس از جنگ جهانی اول زمانی صورت گرفت که پیمان سور نادیده گرفته شد و توافق نامه سایکس-پیکو به اجرا درآمد و مانع از تأسیس دولت کوردی و تبدیل شدن ملت کورد به "اقلیت" در هر یک از این کشورهای ستمگر شد.

ما کوردها صرف نظر از ملیتی که داریم به زبان خود صحبت می‌کنیم، از یک فرهنگ و تاریخ مشترک برخورداریم و خود را کورد معرفی می‌کنیم. چهار دولت ترکیه، ایران، عراق و سوریه از وجود هویت کورد استقبال نمی‌کنند و آن را نمی‌پذیرند. ما دهه‌هاست که مورد ظلم و ستم، اجبار همسان‌سازی فرهنگی، تبعیض و قتل قرار گرفته‌ایم. ما معتقدیم که باید به هویت ما احترام گذاشته شود و سرکوب نشود. ما تاریخ، فرهنگ، آشپزی و معماری غنی داریم. ما در برابر تبعیض و نژادپرستی از حقوق فرهنگی خود دفاع کرده‌ایم.
ما دارای حقوق و عقاید خود هستیم و می‌خواهیم در عرصه جهانی شناخته شویم. سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی با اقلیت خواندن کوردها، ما را به رسمت نمی شناسد.
نمایندگی کوردها در میان نزدیک به ۲۰۰ کرسی در سازمان ملل می‌تواند این شرایط را تغییر و به ما امکان مشارکت در جامعه جهانی و توسعه جنبش صلح در خاورمیانه و جهان را بدهد. از آنجا که ما آواره و میان چندین کشور در خاورمیانه تقسیم شده‌ایم و به تبع آن از حق و حقوق خود محروم شده‌ایم، خواستار آن هستیم تا دیدگاه و خواسته‌های خود را به جهانیان اعلام کنیم.
سازمان ملل متحد بر اساس اصل نمایندگی‌های اساسی کشورهای حاکم و ساکنین آن‌ها، یعنی مردم، تأسیس شد. ما بدینوسیله خواستار قطعنامه‌ای هستیم که به‌واسطه‌ی آن اعلام شود: کوردها ملت هستند و نه اقلیت؛ یک سرشماری بی‌طرفانه از کوردها در این کشورها انجام شود؛ هویت ملی خود را در هر کجا که هستیم به رسمیت بشناسد و با دادن کرسی نمایندگی بیش از 63 میلیون کورد، ما را در جامعه بین‌المللی مشارکت دهد و از این طریق صدای ما در صحن جهانی شنیده شود.

ما از هرگونه پشتیبانی که در جهت امضای دادخواست ما و رساندن نمایندگان ما به سازمان ملل باشد، استقبال می‌کنیم.

#Kurd4UN

0 have signed. Let’s get to 50,000!
At 50,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!