Petitioning Minister of Economy Mr. Ivan Vrdoljak and 9 others

Stop Oil/Gas Drilling in the Croatian Adriatic Sea | Stop bušenju nafte i plina u hrvatskom Jadranu

Ladies and Gentlemen  |  Dame i Gospodo

I  ask you to sign the petition to stop plans for oil and gas drilling in the Croatian Adriatic Sea.  These plans would seriously damage the environment and the people that live in the region.  Please find the entire petition text, in English and Croatian below.

Thank you.

Molimo potpišite peticiju za zaustavljanje planova za bušenje nafte i plina u hrvatskom dijelu Jadranskog mora.  Ovi planovi ozbiljno bi ugrozili okoliš i ljude koji žive u ovoj regiji. Molimo pronađite cijeli tekst peticije na engleskom i hrvatskom jeziku u nastavku.

Hvala Vam.

 

Letter to
Minister of Economy Mr. Ivan Vrdoljak
Minister of Environment and Nature Protection Mr. Mihael Zmajlović
Director for 'Quality of Life, Water & Air' - DG Environment of the European Commission Ms. Marianne Wenning
and 7 others
President of the European Parliament Mr. Martin Schulz
Minister of Tourism Mr. Darko Lorencin
Minister of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure Mr. Siniša Hajdaš Dončić
European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries Mr. Karmenu Vella
President of the European Commission Mr. Jean-Claude Juncker
President of Croatia Mrs. Kolinda Grabar-Kitarović
Prime Minister of Croatia Mr. Zoran Milanović
Dear ladies and gentlemen,

I kindly ask you to stop plans to drill for oil and gas in the Croatian Adriatic Sea.

These plans would seriously damage the environment and the people that live in the region.

This region is one of the world's most treasured travel destinations. In fact, the Croatian Adriatic has served millions of European tourists for many decades. Tourism is the largest contributor to the Croatian service sector and its several billion euro yearly income makes up a significant portion of the nation's GDP. Tourism's positive effects are felt throughout the economy of Croatia in increased business volume throughout other sectors. The visitor is drawn to the pristine, natural beauty of the Croatian Adriatic. Oil and gas exploration would damage that beauty and culture which is vital for economic survival of the coastal region.

The entire offshore drilling process creates pollution detrimental to humans and marine life for the life of the project. Offshore platforms dump drilling fluid and metal cuttings, which include toxins such as lead chromium, mercury, and benzene, directly into the sea. One drilling platform can discharge 90,000 metric tons of drilling fluids and metal cuttings into the sea, all damaging marine life and water quality. In addition to drilling platforms, any oil tanker traffic through this sea would risk polluting the water even further, as every year 635,000 tonnes of crude oil are spilled by vessels into the Mediterranean Sea.

All of this within kilometers of protected marine areas and over a thousand Croatian islands and islets.

The nation's most important natural treasure, the Adriatic Sea, must be protected. It is absolutely clear that this project is incompatible with the protection of the Croatian Adriatic Sea and must be stopped.

Thank you.

Poštovane dame i gospodo,

Ljubazno vas molim da zaustavite daljnje planove oko bušenje nafte i plina u hrvatskom dijelu Jadranskog mora.

Ovi planovi ozbiljno bi ugrozili okoliš i ljude koji žive u ovoj regiji.

Jadranska regija jedna je od svjetski najdragocjenjenijih i najcjenjenijih destinacija . Naime, hrvatski Jadran je služio milijune europskih turista mnogo desetljeća. Turizam je najveći doprinos hrvatskom uslužnom sektoru i njegov prihod od nekoliko milijardi eura godišnje čini značajan dio nacionalnog BDP-a . Pozitivni učinci turizma osjećaju se u cijelokupnom hrvatskom gospodarstvu - u povećanom opsegu poslova ne samo u turizmu i uslužnom sektoru, nego i u svim ostalim sektorima. Svaki posjetitelj očaran je prirodnim ljepotama hrvatskog Jadrana. Eksploatacija nafte i plina ozbiljno bi narušila i ugrozila ljepotu netaknute prirode, i kulturu turizma koja je od vitalnog značaja za ekonomski opstanak mora i priobalja.

Cijeli proces bušenja podmorja stvara zagađenje i štetan je i za ljude i za cjelokupni morski svijet. Naftne platforme stvaraju i otpuštaju otpad – otpadne isplake i metalne strugotine, uključujući toksine kao što su olovo, živa, krom i benzen - izravno u more. Samo jedno bušenje platforme može otpustiti 90.000 tona isplake i metalne strugotine u more, zagađujući ga i ugrožavajući morski život i kvalitetu vode. Osim platformi za bušenje, svakim prometovanjem tankera ovim morem riskira se daljnje zagađenje, budući da se svake godine 635 tisuća tona sirove nafte iz plovila izlije u Sredozemno more.

Sve to duž kilometara zaštićenih morskih područja, sa više od tisuću hrvatskih otoka i otočića.

Najvažnije nacionalno prirodno bogatstvo, Jadransko more, mora biti zaštićeno.

Apsolutno je jasno da ovaj projekt nije u skladu sa zaštitom hrvatskog dijela Jadranskog mora i on mora biti zaustavljen.

Hvala Vam.