Let unofficial nudist beaches become official

0 have signed. Let’s get to 100!


 

We know that parts of Gnejna Bay , Ghajn Tuffieha Bay , San Blas Bay in Gozo , Fomm ir-Rih Bay and parts of Comino  have long been unofficial nudist beaches. When are they going to be declared official?

Some may argue ,"Where are the Christian principles of the Maltese people?" Divorce also goes against the teachings of the Church but still the Maltese people voted overwhelmingly in favour!

Lets introduce public nudity at least for these bays and stop Malta from remaining the laughing stock of Europe!

Ilna nafu ghal zmien twil li partijiet mill-Bajja tal-Gnejna , il-Bajja t'Ghajn Tuffieha , il-Bajja ta' San Blas , f'Ghawdex , il-Bajja ta' Fomm ir-Rih kif ukoll xi partuijiet minn Kemmuna ilhom ghexur ta' snin bajjiet nudisti mhux ufficjali. Meta se jigu ddikjarati ufficjali?

Xi whud isostnu li billi Malta dejjem imxiet fuq principji Nsara dan ma jistax isir! Biss wiehed hawn jistaqsi jekk id-divorzju jmurx ukoll kontra t-taghlim tal-Knisja izda xorta wahda l-maggoranza tal-poplu Malti ivvota favuru

Mela ejjew nippermettu n-nudizmu mqar f'dawn il-postijiet u ma nhallux lil kulhadd jizzufjetta bina.

 Today: In-Nudizmu mhux skandlu izda sbuhija - Nudity is not obscenity but beauty! is counting on you

In-Nudizmu mhux skandlu izda sbuhija - Nudity is not obscenity but beauty! needs your help with “Stop Malta from remaining the laughing stock of Europe”. Join In-Nudizmu mhux skandlu izda sbuhija - Nudity is not obscenity but beauty! and 31 supporters today.