Stop de komst van de biomassacentrale in Zwolle!

Stop de komst van de biomassacentrale in Zwolle!

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 200.
Bei 200 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit in den Empfehlungen gelistet!
Fridays for Future Zwolle hat diese Petition an Gemeenteraad Zwolle und gestartet.

De gemeente Zwolle en Provincie zijn akkoord gegaan met de komst van een biomassacentrale in Zwolle. Wij zijn het hier absoluut niet mee eens. 

Wij

bezorgde inwoners van Zwolle en omgeving

Constateren dat
* de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van een Biomassacentrale in Zwolle
* een Biomassacentrale geen duurzame en hernieuwbare energiebron is
* de biomassa zal bijdragen aan de enorme uitstoot van CO2 door het verbranden van materialen die van nature CO2 uit de atmosfeer halen en opslaan
* de Biomassacentrale schadelijke gassen zal vrijgeven, met name koolmonoxide, fijnstof en stikstofoxiden
* deze gassen erg slecht zijn voor de menselijke luchtwegen
* het waterverbruik van biomassaproducten duur en verkwistend is

en verzoeken
* de gemeente Zwolle en Provinciale Staten Overijssel stappen te ondernemen om de komst van een Biomassacentrale in Zwolle tegen te gaan
* Henk Brouwer van Brouwer Biocentrale BV uit Balkbrug de aanvraag voor een nieuwe Biomassacentrale in te trekken

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 200.
Bei 200 Unterschriften wird die Petition mit höherer Wahrscheinlichkeit in den Empfehlungen gelistet!