Petition Closed

Stop de afbouw van middelen voor vzw Jeugdclubs (T-Klub en vpjw)

This petition had 1,053 supporters


Jeugdhuis T-Klub en het Vindplaatsgericht Jeugdwerk hebben steeds extra aandacht gehad voor jongeren uit een moeilijke situatie. Om deze doelgroep te bereiken en verder te helpen zet de vzw beroepskrachten in, zodat jongeren die extra ondersteuning nodig hebben die ook kunnen krijgen. Deze welzijnsfunctie van Vzw Jeugdclubs is nu in gevaar!


Doordat er zowel vanuit Vlaanderen als uit de Stad Lokeren minder middelen naar Vzw Jeugdclubs gaan, dreigt de werking terug te vallen van 4 beroepskrachten op 1 halftijdse beroepskracht. Een halftijdse beroepskracht is te weinig om de basiswerking in stand te houden.

Concreet vragen wij structurele middelen voor minimaal 1 voltijdse beroepskracht. Daarnaast vragen wij ook een cofinanciering van de Vlaamse overheid en de Stad Lokeren om het Vindplaatsgericht Jeugdwerk verder te kunnen laten bestaan.

 

 

 

 

 

 

 

Geachte stadsbestuur,

Met onbegrip en ongeloof horen wij van uw beslissing om de subsidiëring van vzw Jeugdclubs in Lokeren zo drastisch te verminderen, dat het voortbestaan van T-Klub op de helling komt te staan.

Wij begrijpen niet dat ondanks een stijging van het trekkingsrecht ‘maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren’ die werking nu minder middelen krijgt.

Vzw Jeugdclubs bewijst al jaren dat ze de expertise in huis hebben om met maatschappelijk kwetsbare jongeren te werken. Ze doen dat door op een positieve manier een traject af te leggen met de doelgroep, om die zo te versterken en in staat te stellen meer grip te krijgen op het eigen leven. Een manier van werken waar een stad volgens ons alleen maar baat bij heeft.

Niet alleen dreigt vzw Jeugdclubs te moeten stoppen met zijn werking voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Er is in Lokeren niemand anders die deze doelgroep zo goed kent, die bij deze doelgroep zoveel vertrouwen en krediet opgebouwd heeft, die genoeg expertise in huis heeft om deze jongeren nog te motiveren. Die werking kortwieken is bijna vragen om ‘overlast’.

Het is ook helemaal niet evident om dat vertrouwen bij de doelgroep, dat krediet en die expertise vanaf nul weer helemaal op te bouwen. Maar het ergst van al vinden we dat dat ook niet nodig is. T-Klub is niet zomaar een jeugdclub of een jeugdcafé. Het is in Lokeren het belangrijkste kanaal om maatschappelijk kwetsbare jongeren te bereiken. Dat is de centrale bestaansreden van vzw Jeugdclubs.

We zijn bang en bezorgd voor de maatschappelijk kwetsbare jongeren in Lokeren. Het trekkingsrecht ‘maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren’ moet de doelgroep ten goede komen. Wij zijn er van overtuigd dat een organisatie met jarenlange ervaring en veel expertise deze middelen het efficiëntst kan aanwenden zodat de doelgroep er het meeste baat bij heeft.

Daarom rekenen we erop dat u uw beslissing opnieuw in beraad neemt en toch nog een andere keuze maakt. Een positieve keuze voor Lokeren.

 Today: Vzw Jeugdclubs is counting on you

Vzw Jeugdclubs needs your help with “Stop de afbouw van middelen voor vzw Jeugdclubs (T-Klub en vpjw)”. Join Vzw Jeugdclubs and 1,052 supporters today.