Ajournement du remorquage / aghjornamentu di a rimorca di u / aggiornamento di l'operazione di rimorchio del / adjournment of the towing of the Concordia

Pétition fermée

Ajournement du remorquage / aghjornamentu di a rimorca di u / aggiornamento di l'operazione di rimorchio del / adjournment of the towing of the Concordia

Cette pétition avait 7 422 signataires

Collectif Appel de Bastia du 21 juillet 2014 / Culletivu di a chjama di Bastia di u 21 di lugliu di u 2014 a lancé cette pétition adressée à Etat Italien / Statu Talianu / Stato Italiano / Italian State
  • Risques importants de pollution du littoral de la mer tyrrhénienne, des côtes corses, toscanes et ligures. Atteinte au futur parc marin du cap Corse. Danger pour la faune pélagique et les cétacés de la réserve marine.
  • Risichi impurtanti di polluzione per e coste di Corsica è d'Italia. periculu tamantu per l'animali pelagichi di a riserva marina.
  • Rischio importante di polluzione delle coste della Corsica è d'Italia. Pericolo per le spezie animale pelagiche, belene, delfini...
  • Important risks of pollution for the corsican and italian coasts. Danger for the pelagic and whales population of the area.

Pétition fermée

Cette pétition avait 7 422 signataires