Stop Bullying

Stop Bullying

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Rheann Romantico started this petition to Stop bullying . No one deserves to feel worthless.

Depresyon na nagsasanhi ng Pagpapakamatay ng isang tao.Alam natin na ang Diyos na may likha sa atin ay hindi nasisiyahan sa mga pinaggagawa o pinagsasabi natin. Perpekto ka ba kapatid?Para manghusga ng isang tao na hindi mo naman alam ang buong pagkatao.Maaring maganda ka sa Panlabas pero ang tanong maganda din ba ang sa panloob mong   kaanyuan?. Iwasan nating manghusga dahil hindi natin nararamdaman ang pakiramdam ng mahusgahan.Bilang isang tao nakakababa ng pagkatao ang panghuhusga alam nating lahat na hindi tayo perpekto

Plsss STOP BULLYING!!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!