Stop à la circulation de masse à Ainhoa !!! Ainhoako trafiko masiboari geldi !!!

Stop à la circulation de masse à Ainhoa !!! Ainhoako trafiko masiboari geldi !!!

Lancée le
1 octobre 2023
Signatures : 403Prochain objectif : 500
Soutenir maintenant

Pourquoi cette pétition est importante

Lancée par Ainhoa BETI

Stop à la circulation de masse à Ainhoa !!!

Le village d’Ainhoa est traversé quotidiennement par 6 000 à 9 000 véhicules en moyenne, la grande majorité du trafic étant traversant pour se rendre dans les ventas de Dantxarinea.

L’augmentation est exponentielle. 

Cela engendre trois problèmes majeurs de santé et sécurité publiques :

POLLUTION DE L’AIR => MALADIES

RISQUE D’ECRASEMENT

NUISANCES SONORES => STRESS

Partant de ce constat, l’association Ainhoa beti s’est créée et réalise des mesures de particules fines. Il est prouvé que ces dernières peuvent provoquer des maladies graves.

Le village est littéralement asphyxié.

Il en ressort que cette circulation disproportionnée menace la santé et la sécurité des habitant.e.s, et qu’il devient urgent de dévier ce flot de véhicules. Le Département voulait créer une nouvelle route, de son côté la mairie veut pérenniser un sens unique.

Une autre solution existe, immédiatement opérationnelle : l’utilisation de la déviation existante.

Sens unique ?

Un sens unique pérennisé au bourg (projet de la mairie) étalerait les nuisances. Toute la pollution resterait au bourg et il n’y aurait aucune amélioration pour le quartier de Dantxaria. 

Les problèmes de santé et de sécurité perdureraient et seraient aggravés !

Nouvelle route ?

En juillet 2023, la commune de St Pée s’est opposée à la construction d’une nouvelle route car un tronçon est sur sa commune. Ce projet est donc à l’arrêt.

Quand bien même cette nouvelle route aurait vu le jour, son utilité aurait été illusoire sans aménagements contraignants de la rue principale pour dévier le flux des automobilistes.

Cette route aurait enfin et surtout détruit des terres agricoles et des milieux naturels.

Subsiste dès lors l’actuelle déviation. Ne reste donc qu’à l’exploiter à sa juste valeur.

La proposition d’Ainhoa beti : l’utilisation de la déviation existante

Le trafic peut être évité à condition d’empêcher la traversée entre Ainhoa et son quartier Dantxaria afin d’envoyer les automobilistes vers la déviation actuelle dite route du barrage (RD 305 + RD 4). Seules les personnes autorisées pourraient emprunter l’intégralité de la RD 20 (via un système de barrière filtrante par exemple).

Le village resterait accessible à tous par le Nord (depuis St Pée ou Espelette).

Nous subissons une circulation et une pollution exceptionnelles, les mesures à prendre doivent être à la hauteur de l’enjeu.

Aussi, LE TRAFIC DOIT ETRE DEVIE D’URGENCE.

Nous ne voulons pas voir nos vies raccourcies !!!!!

C’est pourquoi, pour préserver la santé des habitant.e.s et sauvegarder le village, signez la pétition.

Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas !!

Contact : ainhoabeti.eh@gmail.com

+ Facebook

Ainhoako trafiko masiboari geldi!!!

Ainhoako herria egunero 6 000 edo 9.000 ibilgailuk zeharkatzen dute bataz beste, trafiko gehiena Dantxarineako bentetara joateko pasatzen delarik.

Emendatzea esponentziala da. 

Horrek osasun eta segurtasun publikoaren aldetik hiru arazo nagusi sortzen ditu:

AIRE KUTSADURA => ERITASUNAK

LEHERTZE ARRISKUA

HARRABOTS TRABAGARRIAK => ESTRESA

Egiaztapen horretatik abiatuz, Ainhoa beti elkartea sortu da eta partikula finen neurketak egiten ditu. Frogatuta dago azken hauek gaixotasun larriak eragin ditzaketela. 

Herria itotua dago.

Hortik ondorioztatzen da neurriz kanpoko zirkulazio horrek arriskuan jartzen dituela biztanleen osasuna eta segurtasuna, eta premiazkoa dela ibilgailu andana hori desbideratzea. Departamenduak bide berri bat sortu nahi zuen, Herriko Etxeak, berriz, norabide bakarra iraunarazi nahi du. 

Beste irtenbide bat bada, berehala funtzionatzen duena: dagoen desbideratzearen erabilera. 

Zentzu bakarra?

Herrian irauten duen zentzu bakar batek (herriko etxearen proiektua) eragozpenak zabalduko lituzke. Kutsadura guztia herrian geldituko litzateke eta ez litzateke hobekuntzarik izanen Dantxaria auzoarentzat. Osasun eta segurtasun arazoek iraungo lukete eta larriagotu egingo lirateke. 

Bide berri bat?

2023ko uztailean, Senpereko herria bide berri baten eraikitzearen aurka agertu da, zati bat bere herrian baita. Proiektu hau geldirik dago. 

Bide berri hori sortu izan balitz ere, haren erabilgarritasuna pozgarria zatekeen, karrika nagusiko moldaketa lotesleik gabe, auto-gidarien joan-etorria desbideratzeko. Bide horrek, azkenean, eta batez ere, laborantzako lurrak eta inguru naturalak suntsituko zituen.Gaur egungo desbideratzeak hor dirau. Beraz, bere arrazoizko balioan ustiatzea besterik ez da geratzen. 

Ainhoa betiren proposamena: dagoen desbideratzearen erabilpena da

Trafikoa saihets daiteke, Ainhoa eta Dantxaria auzoaren arteko zeharkaldia debekatuz gero, auto gidariak gauregungo desbideraketarantz, hots, urtegiko bidera buruz bidaltzeko (RD305 + RD4). Baimena duten pertsonek bakarrik har lezakete RD20.a osoki (hesi iragazle baten bidez, adibidez).

Herri barnera Iparraldetik (Senperetik edo Ezpeletatik) iritsi daiteke.

Zirkulazio eta kutsadura aparta jasaten dugu, hartu beharreko neurriak eraginkorrak izan behar dira jokoan dagoen mailan. 

Beraz, TRAFIKOA DESBIDERATUA IZAN BEHAR DA.

Ez ditugu gure bizitzak laburtuak ikusi nahi!!!!!

Horregatik, biztanleen osasuna zaintzeko eta herria babesteko, sinatu eskaera. 

Ez dugu erraten ahal  ez genekienik!! 

ainhoabeti.eh@gmail.com

+ Facebook

 

Soutenir maintenant
Signatures : 403Prochain objectif : 500
Soutenir maintenant