STOP à la chasse au Elsgatveld à Linkebeek / Sint-Genesius Rode

STOP à la chasse au Elsgatveld à Linkebeek / Sint-Genesius Rode

Lancée le
1 août 2022
Adressée à
Yves Ghequiere (Bourgmestre de Linkebeek)
Signatures : 376Prochain objectif : 500
Soutenir maintenant

Pourquoi cette pétition est importante

Lancée par Camille CAMBRON

(NL hieronder)

FR:

Cette pétition vise à interdire la chasse inutile qui se produit depuis des mois de 7h00 à 21h00 sur les champs "Elsgatveld" qui se situent très proche d'habitations et des rues suivantes: Avenue Bon Air, Avenue des Genêts, Drève de Linkebeek, Drève des chevreuils, Avenue Pic Vert, Rue de Perck, Rue Hollebeek.

Les constatations: Le terrain de "chasse" serait loué par le CPAS qui louent leur terrain pour que des chasseurs venant de France se donnent à coeur joie de tirer des pigeons.

Les conséquences:

 • Ceci est une zone qui contient des habitations très proches et une promenade bien fréquentée par les habitants de Linkebeek et Rhode-Saint-Genèse. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un accident arrive car ils tirent souvent en direction du chemin de promenade.
 • La nuisance sonore s'entend à plusieurs kilomètres après une courte enquête du voisinage, et pour un quartier si paisible est inacceptable. Les tirs commencent tôt le matin et finissent tard le soir, et ce tous les jours. Nous souhaitons retrouver notre calme et retrouver les chants d'oiseaux au lieu de les voir tomber du ciel!
 • Les animaux domestiques (chiens, chats) du voisinage sont traumatisés par les tirs constants du matin au soir. Les animaux ne sont même plus à l'aise dans leur propre jardin et restent à l'intérieur en plein été. Les feux d'artifices le soir du réveillon ont bien été interdits pour le bien être de l'animal, mais tirer plus de 50 fois par jour dans une zone habitée pendant 3 mois est complètement légal?!
 • Il n'y a pas que les animaux domestiques qui souffrent de cette pratique. Cette zone verte regorge d'oiseaux intéressants d'après les nombreux ornithologues qui s'y promènent (du moins avant la nuisance du à la chasse).
 • Il pleut constamment des pigeons à moitié morts, une cruauté qui est complètement inutile, surtout qu'il n'y a rien d'autre à chasser ou à "réguler" hormis quelques pigeons. 
 • Les chasseurs délaissent constamment leurs déchets de plastique et de verre sur les lieux, ce qui en cette période de sécheresse pourrait très rapidement tourner au drame sur un champs remplis de paille. Evitons un feu avant qu'il ne soit trop tard!

Signez un maximum cette pétition pour que nous puissions montrer au bourgmestre de Linkebeek et Rhode-Saint Genèse que de telles pratiques ne sont pas le bienvenus par les habitants et visiteurs de ces magnifiques communes, que nous voulons une commune paisible qui protège et développe la nature au lieu de la détruire!!!

------------

NL:

Deze petitie heeft tot doel de onnodige jacht te verbieden die al maandenlang plaatsvindt van 7.00 tot 21.00 uur op het "Elsgatveld" die vlak bij woningen  en de volgende straten liggen: Goede Luchtlaan, Ginstlaan, Drève de Linkebeek , Drève des Chevreuils, Avenue Pic Vert, Rue de Perck, Rue Hollebeek.

Bevindingen: Het "jacht" terrein zou verhuurd worden door het OCMW aan jagers die vanuit Frankrijk komen om ongestoord duiven af te schieten in een bewoonde zone.

De gevolgen:

 • Dit is een gebied met zeer nabije woningen en een drukke wandelweg die zeer geliefd is door de inwoners van Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Het is slechts een kwestie van tijd voordat er een ongeluk gebeurt, de jagers schieten namelijk geregeld in de richting van het wandelpad.
 • Het geluidsoverlast is na een korte enquete van de buurtbewoners tot kilometers ver te horen en voor zo'n rustige buurt is dat onaanvaardbaar. De schoten beginnen vroeg in de ochtend en eindigen laat in de avond, en dit elke dag. We willen onze rust terugvinden en de vogels opnieuw horen fluiten in plaats van ze uit de lucht te zien vallen!
 • Huisdieren (honden, katten) in de buurt zijn getraumatiseerd door de constante schoten ​​van 's morgens tot' s avonds. De dieren voelen zich niet eens meer op hun gemak in hun eigen tuin en blijven midden in de zomer binnen. Vuurwerk op oudejaarsavond is verboden voor het welzijn van de huisdieren, maar meer dan 50 keer per dag schieten in een bewoond gebied gedurende 3 maanden is volledig legaal?!
 • Het zijn niet alleen huisdieren die last hebben van deze praktijk. Dit natuurlijk gebied zit vol met interessante vogels volgens de vele ornithologen die er wandelen (althans voor de overlast van de jacht).
  Het regent constant halfdode duiven, een wreedheid die helemaal niet nodig is, vooral omdat er niets anders te jagen of te "reguleren" is in deze omgeving behalve een paar duiven.
 • Jagers laten constant hun plastic- en glasafval achter op het terrein, wat in deze periode van droogte heel snel kan kantelen tot een tragedie op een veld vol stro. Laten we een brand vermijden voordat het te laat is!

Teken zoveel mogelijk deze petitie zodat we de burgemeester van Linkebeek en Sint-Genesius-Rode kunnen laten zien dat dergelijke praktijken niet welkom zijn bij de inwoners en bezoekers van deze prachtige gemeenten, dat we veel liever een vreedzame gemeente willen die de natuur beschermt en ontwikkelt in plaats van ze te vernietigen!!!

Soutenir maintenant
Signatures : 376Prochain objectif : 500
Soutenir maintenant

Décisionnaires

 • Yves GhequiereBourgmestre de Linkebeek