Stop the name changing of Middelburg

Stop the name changing of Middelburg

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Vryheidsfront Plus / Freedom Front Plus started this petition to Steve Tshwete local municipality

Ons, die ondergetekendes, maak hiermee beswaar teen die  naamsverandering van ons dorp.


Ons doen 'n beroep op die Steve Tshwete Plaaslike Munisipaliteit om nie die naam van ons dorp te verander nie.


Die naam Middelburg beledig of minag geen persoon nie, het nie historiese negatiewe konnotasies of neerhalende verbintenisse van enige aard nie.

-------------------------------------------------------------------------------

We, the undersigned hereby object to the name changing of our town. 

We hereby appeal to the Steve Tshwete Local Municipality not to change the name of our town.

The name Middelburg does not offend or disrespect any person, does not have historically negative connotations or derogatory association of any kind.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!