Stopp FNs Migrasjonsavtale

0 have signed. Let’s get to 7,500!


I juli ble representanter for et flertall av FN-landene enige om en migrasjonsavtale. Det kalles Global Compact, som er rettet mot å fremme innvandring og multikulturalisme, samt initiere tiltak for å forhindre motstand mot masseinnvandring. I tillegg må signatarene også arbeide for å gjøre pressen mindre kritisk til innvandring.

Global Compact er et viktig skritt mot en enda mer globalisert verdensorden. Statens signatar forplikter seg til å arbeide for å gjennomføre avtalen i sine respektive land. Folkeaksjonen mot FNs Migrasjonsavtale vil forhindre at norske politikere og embetsmenn signerer en slik avtale.

Allerede i desember møter medlemsstatene i Marokko for å undertegne avtalen. En avtale vi mener Norge ikke bør signere. Hvis du er enig, skriv under.

Nå som Fremskrittspartiet har sagt de er imot, legger vi press på Høyre med denne underskriftskampanjen for at også de skal gå inn for at Norge trekker seg fra avtalen. 

Folkeaksjonen Stopp FNs Migrasjonsavtale vil levere signaturene til statsminister og partileder i Høyre Erna Solberg og kreve at Norge ikke slutter seg til avtalen.

Signer - og krev at Norge trekker seg fra FNs Migrasjonsavtale!Today: Folkeaksjonen Stopp FNs Migrasjonsavtale is counting on you

Folkeaksjonen Stopp FNs Migrasjonsavtale needs your help with “Statsminister og leder i Høyre: Stopp FNs Migrasjonspakt”. Join Folkeaksjonen Stopp FNs Migrasjonsavtale and 7,178 supporters today.