STEM FOR ET FORBUD MOT PELSDYROPPDRETT!

0 have signed. Let’s get to 200,000!


Din viktigste signatur for dyrene!

Vi gir oss ALDRI før burene er tomme! Norge kan snart gå inn i historien som ett av flere land som forbyr organisert mishandling av pelsdyr! I 2017 stemte et knapt flertall i Stortinget (Sp, KrF, FrP og H) for fortsatt pelsdyroppdrett. Men pelsdyrdebatten kom i år opp i både FrP, H og KrF, og en voksende andel internt i disse partiene ønsker også en avvikling. Det er nå viktigere enn noen gang at politikerne får føle det sterke engasjementet som finnes - at vi er svært mange som bryr oss og som aldri gir oss!

NOAH, som landets største organisasjon for dyrs rettigheter, startet i 2014 en underskriftkampanje mot pelsdyroppdrett - og 143 000 signaturer ble levert til Landbruksministeren i 2016 før regjeringen publiserte sin stortingsmelding om pelsdyr. Når regjeringen likevel ikke klarte å høre på faglige råd og opinionen, vil NOAH selvsagt fortsette å kjempe for pelsdyrenes sak! Dette er din viktigste signatur for pelsdyrene, som viser at det er en stor og klar motstand mot norsk pelsdyroppdrett!

Politikerne har gitt mange løfter for pelsdyrene som de ikke har holdt. Vi må vise at vi ikke aksepterer dette. Vi må vise at vi ALDRI gir oss før pelsdyroppdrett er forbudt.

I løpet av de 28 årene NOAH har kjempet for pelsdyrene, har et stabilt flertall i befolkningen, et samlet mote-Norge, faglige instanser som blant annet Veterinærforeningen, og flere politiske partier stilt seg på pelsdyrenes side. NOAHs Fakkeltog mot pels samlet 8250 oppmøtte i 27 byer landet rundt i 2016, og er den største markeringen for pelsdyr i hele Europa. I 2017 holdes fakkeltoget 21. oktober, og snart 30 byer har meldt seg på!

800 000 minker og rever lever i trange nettingbur hvert år, uten å få utløp for sin naturlige adferd, og kun for å dø for å bli til et unødvendig pelsprodukt. La politikerne få klar beskjed med din signatur: Ikke flere tomme ord - vi krever tomme bur!

Mer informasjon om hvordan pelsdyrene lever: www.pelsut.no

Støtt NOAHs arbeid for pelsdyrene ved å bli medlem:

www.dyrsrettigheter.no/medlemToday: NOAH is counting on you

NOAH -for dyrs rettigheter needs your help with “Statsminister Erna Solberg og Stortinget: STEM FOR ET FORBUD MOT PELSDYROPPDRETT!”. Join NOAH and 175,409 supporters today.