Petition Closed

Authorities Must Allow Emergency Aid & Medical Access to Harmanli Refugee Center

This petition had 1,199 supporters


До Държавната агенция за бежанците, при Министерския съвет на Република България,

Призоваваме ви възможно най-настоятелно да реагирате незабавно на произволното насилие и побоите, докладвани в четвъртък, 24 ноември, във връзка с потушаването на безредици от страна на полицията и жандармерията в Приемния и регистрационен център за бежанци  в Харманли, където са настанени над 3000 хора, търсещи убежище.

През изминалата седмица настанените в центъра в Харманли бяха подложени на строга карантина без ясно обяснение защо това се налага. Възможността за придвижване извън пределите на центъра им бе напълно отнета, така че те бяха изолирани при условия, които в момента са под абсолютния минимален стандарт за подобни центрове. След като малка част от настанените в центъра организираха протест срещу фактическото си затворничество, бяха получени редица сигнали, че полицията, отзовала се на мястото, е провела систематични побои над хората в центъра, атакувайки и тези, които не са участвали в протеста.

В отговор на тези сигнали, ние ви призоваваме да:

1. Разрешите неограничен достъп на международни организации на цялата територия на центъра в Харманли.

2. Незабавно да гарантирате, осигурите или да сътрудничите за осигуряването на спешна медицинска грижа за всички засегнати и пострадали в центъра.

3. Проведете независимо разследване спрямо извършителите на побоите.

Призоваваме ви към незабавни действия, публичност и прозрачност по случая.

Долуподписаните:

______________________________________________

 

To the State Agency for Refugees, at the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria,

We appeal to you in the strongest terms to respond to the beatings reported on Thursday, November 24th inside the largest refugee centre in Bulgaria, Harmanli Refugee Reception and Registration Centre, hosting over 3000 asylum-seekers under your auspices.

Over the course of the past week, the residents of the Harmanli Centre have been placed under a strict quarantine, without any clear explanation as to why. The mobility of the residents has been completely restricted to the confines of the Centre, which is presently run below any basic reception conditions standards. After several residents of the Centre protested against their internment, the residents reported that police officers entered the camp and systematically carried out beatings, beating even those who did not participate in the protest.

In response to these allegations, we call on you to:

1.      Allow international organizations unrestricted access inside the Harmanli Refugee Reception and Registration Centre.

2.      Immediately facilitate, or oversee the provision of, adequate medical treatment for everyone affected.

3.      Conduct an independent investigation into the perpetrators of the beatings.

We appeal to you to immediately take the necessary actions.

Signed,Today: Maria is counting on you

Maria Spirova needs your help with “State Agency for Refugees: Authorities Must Allow Emergency Aid & Medical Access to Harmanli Refugee Center”. Join Maria and 1,198 supporters today.