TƏLƏBƏLƏRİN TƏQAÜDLƏRİNƏ TOXUNULMASIN

TƏLƏBƏLƏRİN TƏQAÜDLƏRİNƏ TOXUNULMASIN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
Starbucks tarafına Leyla Azər bu kampanyayı başlattı

Düzdür təqaüd hər şey deyil, amma bir çox ehtiyaclarını həmin təqaüd hesabına təmin edən minlərlə tələbə var. Təqaüd hesabına bir çox tələbələr arasında rəqabət hissi, təhsilə maraq güclənmişdir.Kəsri olan tələbənin təqaüdünü bir dəfəlik kəsməklə isə yalnız tələbənin oxumaq hevəsinə ziyan dəyəcəkdir. Bir sözlə tələbəyə bu yolla həm maddi, həm də mənəvi ziyan dəyir. İmtahana girən zaman hər bir kəs həyəcan və kəsilmək qorxusu keçirir. Bir də bu qorxunun elavə edilməsi zamanı yaranan psixoloji gərginliklə o imtahan nə dərəcə uğurlu keçə bilər?Təqaüdləri kəsməklə inkişaf eden təhsilimizə zərər vurmayaq. Əksinə təqaüdlər qaldırılsın ki, təhsilimiz daha da inkişaf etsin. Unutmayaq ki, GƏLƏCƏK TƏLƏBƏLƏRİN ƏLİNDƏDİR. 

"Damla-damla göl olar" deyib atalarımız. Bu dəfə susmayaq! Bütün tələbələr bu kampaniyanı imzalasın ki, səsimiz eşidilsin!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.