Petition Closed

Meer parking Dulle Grietlaan

This petition had 49 supporters


English version below

Het probleem: De laatste maanden is neemt het aantal beschikbare parkeerplaatsen rap af, terwijl het aantal parkeer boetes toe neemt.

Het lijkt er op dat er iedere dag een groot tekort is aan parkeerplaasten rondom de Dulle-Grietlaan.

Het plan: Deze petitie zal worden gepresenteerd aan de stad Gent en Politiezone Gent. We willen het probleem aan kaarten en vragen om met een oplossing te komen. Hoe meer support we krijgen voor de petitie, hoe groter de kans dat ze een oplossing zullen overwegen.

------------------------------------------------------------

The Problem: The last couple of months the amount of available parking spots has been decreasing, while the amount of fines has been increasing.

There seems to be a severe problem when it comes to the parking spaces available around the Dulle-Grietlaan every day.

The plan: This petition will be presented to the city of Ghent and Police. We will discuss the problem and request them to come up with a solution. The more support we get, the bigger the chance they will concider a solution.

 Today: Arlon is counting on you

Arlon Swaders needs your help with “Stad Gent: Meer parking Dulle Grietlaan”. Join Arlon and 48 supporters today.