Petition Closed

ÄNDRA NAMN PÅ KLASSRUMMEN

This petition had 63 supporters


Vi här på SSIS kan inte ha våra klassrum heta brädspel. Tänk er en banner med Schack eller Plockepin?! Eller ha en lektion i Risk eller som det gamla lärarrummet "heter" Donkey kong... "Jag ska ha Programmering i Donkey kong" Detta kan inte vara. Vi behöver en folkomröstning om namnen då vi tar bort brädspel och Donkey kong som förslag. Today: Samuel is counting on you

Samuel Häggbom needs your help with “SSIS: ÄNDRA NAMN PÅ KLASSRUMMEN”. Join Samuel and 62 supporters today.