ÄNDRA NAMN PÅ KLASSRUMMEN

0 have signed. Let’s get to 100!


Vi här på SSIS kan inte ha våra klassrum heta brädspel. Tänk er en banner med Schack eller Plockepin?! Eller ha en lektion i Risk eller som det gamla lärarrummet "heter" Donkey kong... "Jag ska ha Programmering i Donkey kong" Detta kan inte vara. Vi behöver en folkomröstning om namnen då vi tar bort brädspel och Donkey kong som förslag. Today: Samuel is counting on you

Samuel Häggbom needs your help with “SSIS: ÄNDRA NAMN PÅ KLASSRUMMEN”. Join Samuel and 62 supporters today.